637-2003/01 – Kovové materiály II-Neželezné kovy a slitiny (KMII)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB0034 Ing. Vojtěch Kubeš
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
SKO0077 Ing. Jan Škoda
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat slitiny neželezných kovů dle různých kritérií a popsat jejich základní charakteristiky - definovat a vysvětlit vliv parametrů procesu přípravy a zpracování na vlastnosti vybraných slitin - objasnit vztahy mezi vnitřní strukturou, mikrostrukturou a vlastnostmi materiálů na bázi neželezných kovů - provést výběr materiálu a případnou optimalizaci jeho vlastností pro dané podmínky provozování - posoudit a vyhodnotit možné aplikace a jejich výhody - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta v návaznosti na základní znalosti z nauky o materiálu s vlastnostmi jednotlivých kovů a jejich slitin a jejich aplikacemi v různých oblastech moderního průmyslu. Tepelné zpracování a strukturně fázové složení vybraných slitin jsou uvedeny v souvislosti s jejich fyzikálními, mechanickými, korozními a dalšími vlastnostmi, jakož i s jejich použitím. Poznatky z tohoto předmětu umožní studentovi získat přehled o směrech vývoje nových materiálů a orientovat v používaných moderních kovových materiálech.

Povinná literatura:

[1] LOSERTOVÁ, M.: Neželezné kovy a jejich slitiny. Studijní opora k předmětu Kovové materiály II-Neželezné kovy a slitiny, 2013. [2] MICHNA, Š. a kol.: Encyklopedie hliníku. Adin s.r.o., Prešov, 2005, 700s. ISBN 80-89041-88-4 [3] FIALA, J., MENTL,V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálů.Academia, nakl. AV ČR, 2003, 572 s. ISBN 80-200-1223-0.

Doporučená literatura:

[1] LUKÁČ, I., MICHNA, Š.: Atlas struktur a vad u hliníku a jeho slitin. Vyd. DeltaPrint Děčín, 1999, 142 s. ISBN 80-238-4611-6. [2] DOBRZANSKI, L.A.: Podstawy nauki o materialach i metaloznawstvo. WNT, Warszawa, 2002, 1500 s. ISBN 83-204-2793-2. [3] aktuální publikace v odborných časopisech na www.sciencedirect.com [4] PLUHAŘ, J.: Nauka o materiálech, Praha, SNTL, 1989, 552s. [5] POKLUDA, J., KROUPA, F., OBDRŽÁLEK, L.: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. VÚT Brno, PC-DIR spol. s r.o.- Nakladatelství Brno, 1994, 385 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování zápočtového testu – s výsledky jsou studenti seznámeni bezprostředně po absolvování a opravě testů.

E-learning

není k dispozici

Další požadavky na studenta

Sledovat průběžně informace o novinkách v oblasti slitin neželezných kovů. Doplnit znalosti z nauky o materiálech. Zapojení do řešení projektů fakulty nebo katedry.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

· Úvod a přehled materiálů, základní vlastnosti slitin na bázi neželezných kovů. · Slitiny Cu, rozdělení, legující prvky, struktura fází, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace · Slitiny Ni, rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. Niklové superslitiny. · Slitiny Co, rozdělení, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. Kobaltové superslitiny. · Slitiny Zn, Sn a Pb, struktura, vlastnosti a aplikace. · Slitiny Al, rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. Kompozity s hliníkovou matricí. · Slitiny Mg, rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, tepelné zpracování, struktura, vlastnosti a aplikace. · Slitiny Li a Be, struktura, vlastnosti a aplikace. · Slitiny Ti, rozdělení, legující prvky, fázové diagramy, struktura, tepelné zpracování, vlastnosti a aplikace. · Slitiny W, Nb a Ta, vlastnosti a aplikace. · Slitiny Zr, legující prvky, fázové diagramy, struktura, vlastnosti a aplikace. · Slitiny uranu a slitiny kovů vzácných zemin, vlastnosti a aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku