637-2005/01 – Recyklace materiálů (RM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE0016 Bc. Klára Blechová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
PRI0110 Bc. Jana Miczková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

− student bude umět popsat a charakterizovat vybrané typy odpadů obsahujících neželezné kovy − student bude umět popsat a charakterizovat metody úpravy odpadů, mechanické zpracování a používané separační technologie, možnosti recyklace vybraných typů kovonosných odpadů a jejich následného využití jako druhotných surovin − student bude umět zhodnotit ekologická a ekonomická hlediska využití a zpracování kovonosných odpadů jako druhotných surovin − student bude umět aplikovat své teoretické poznatky pro recyklační technologie

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na druhotné materiály s obsahem neželezných kovů, jejich základní charakteristiku, základní úpravnické postupy a vybrané recyklační technologie. Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními pojmy z oblasti odpadového hospodářství a recyklace a s možnostmi recyklace vybraných typů odpadů a jejich následného využití jako druhotných surovin. Mezi vybrané typy odpadů na bázi neželezných kovů, které jsou charakterizovány komplexně, patří např. odpady hliníku a jeho slitin, odpady mědi a jejích slitin, odpady niklu a olova. Dále pak odpady cínu a zinku. Nedílnou součástí je i přehled platné legislativy týkající se této problematiky. Na zřetel jsou brány i ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných surovin, včetně problematiky těžkých kovů v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší a v pracovním prostředí. Velmi důležitá je i prevence znečištění a nástroje pro snížení rizik.

Povinná literatura:

[1] KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace neželezných kovů. Skripta VŠB - TU Ostrava, 2003, 60 s. [2] MIŠKUFOVÁ, A., HAVLÍK, T. Spracovanie a recyklácia hliníkových odpadov. Equilibria, s.r.o., Košice, 2013, 384 s. ISBN 978-80-8143-080-0. [3] MIŠKUFOVÁ, A., ORÁČ, D., LAUBERTOVÁ, M. Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I. Equilibria, s.r.o., Košice, 2013, 178 s. ISBN 978-80-8143-083-1.

Doporučená literatura:

[1] BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TUO, Ostrava, 2004, 87 s. ISBN 80-248-0495-6. [2] BENCKO,V., CIKRT, M., LENER, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada Praha 1995, 282 s. [3] KURAŠ, M. et al. Odpadové hospodářství. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., 2008, 143s. [4] BROŽOVÁ, S., MALCHARCZIKOVÁ, J. et al. Elektroodpad – analýza a možnosti využití. VŠB-TUO, Ostrava, 2008, 100 s. ISBN 978-80-248-1867-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování zápočtového testu. Výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny ihned po jeho absolvování.

E-learning

není k dispozici

Další požadavky na studenta

Pro studenty kombinovaného studia: vypracování semestrálního projektu na zadané téma. Příklady témat semestrálního projektu: Zpracování odpadů mědi, Odpadní akumulátorové olovo, Zpracování Ni-Cd, Ni-Fe baterií, Nové technologie výroby ušlechtilých kovů z druhotných zdrojů, Zpracování odpadů z fotografického průmyslu, … Semestrální projekt bude kontrolován vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Odpady – základní pojmy, druhy odpadů. Odpadové hospodářství, legislativa v OH. 2. Recyklace, recyklační technologie vybraných druhů odpadů. 3. Třídění materiálů, používaná zařízení. Úprava odpadů, mechanické zpracování, separace. 4. Fyzikální a fyzikálně - chemické úpravnické postupy. 5. Odpadní polymery - jejich rozdělení, využití, základní třídící a úpravnické metody, recyklace. 6. Odpady hliníku a jeho slitin – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, recyklace. 7. Odpady mědi a jejích slitin – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, recyklace. 8. Odpady olova a jeho slitin – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, recyklace. 9. Odpady obsahující nikl – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, recyklace. Odpady železa a jeho slitin – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, recyklace. 10. Odpady obsahující ušlechtilé kovy – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, recyklace. Další vybrané odpady. 11. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí. Prevence znečištění, evropská směrnice IPPC.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku