637-2007/01 – Základy teorie a technologie výroby neželezných kovů (ZTTVNK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat základní charakteristiky jednotlivých skupin kovů - klasifikovat a objasnit nosné technologie kovů - definovat a vysvětlit základní parametry jednotlivých technologií, které ovlivňují procesy přípravy vybraných kovů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - aplikovat základní teoretické poznatky z fyzikální chemie, chemie a teorie hutnických procesů na procesy výroby neželezných kovů - charakterizovat základní předpoklady pro průběh procesů pyro, hydro a elektrometalurgie Student bude umět - aplikovat získané teoretické i praktické poznatky na řešení technických problémů - optimalizovat technologické parametry procesů přípravy vybraných kovů - vybrat optimální technologický proces na výrobu vybraných skupin kovů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Základní přehled neželezných kovů, jejich vlastnosti, technické rozdělení, suroviny pro výrobu. Základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických postupů výroby kovů. Základy výroby a rafinace kovů těžkých, lehkých, ušlechtilých, vysokotavitelných, radioaktivních a vzácných zemin. Slitiny neželezných kovů- základní vlastnosti a aplikace.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/637/638-Zaklady_vyroby_nezeleznych_kovu.pdf [2] http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/TPNKS/index.htm [3] KUCHAŘ, L. Hutnictví neželezných kovů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 1987. [4] DRÁPALA, J., D. KRIŠTOFOVÁ a K. PEŘINOVÁ. Těžké neželezné kovy: návody pro cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1986. [5] ABEL, L.A., ed. ASM handbook: nonferrous alloys and special-purpose materials. Volume 2, Properties and selection. Materials Park: ASM International, 1990. ISBN 0-87170-378-5.

Doporučená literatura:

[1] ŠTOFKO, M. a M. ŠTOFKOVÁ. Neželezné kovy. Košice: Emilena, 2000. ISBN 80-7099-527-0. [2] KMEŤOVÁ, D. Teória pyro, hydro a elektrometalurgia. Košice: Vysoká škola technická, 1981. [3] MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. [4] MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6. [5] SCHMIEDL, J. Hutníctvo neželezných kovov. 2. přeprac. vyd. Bratislava: Alfa, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování jedné semestrální práce v rozsahu cca 15-20 stran na zvolené téma z oblasti výroby a aplikací neželezných kovů, semestrální práce je opravena vyučujícím nejpozději do 14 dnů od jejího odevzdání studentem. Výsledky jsou studentům sdělovány mailem, v případě nutnosti probíhají osobní konzultace. Absolvování zápočtového testu – s výsledky jsou studenti seznámeni bezprostředně po absolvování a opravě testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Technické rozdělení neželezných kovů, charakteristika vlastností jednotlivých skupin a typické aplikace neželezných kovů a jejich slitin v technické praxi 2.Suroviny na výrobu neželezných kovů, význam druhotných surovin a recyklačních procesů 3.Termodynamický a kinetický popis pyrometalurgických pochodů výroby neželezných kovů, termická disociace, procesy pražení, redukce, chlorace, Kellogovy a Ellinghamovy diagramy 4.Procesy tavení, kovohutnické strusky, kamínky, míšně, surový kov, rafinační procesy 5.Hydrometalurgické a elektrometalurgické procesy 6.Výroba, vlastnosti a použití obecných neželezných kovů a jejich slitin (Cu, Ni, Pb, Zn, Co, Sn) 7.Výroba, vlastnosti a použití lehkých kovů a jejich slitin (Al, Mg). Recyklace druhotných surovin, ekonomické a ekologické výhody. 8.Výroba, vlastnosti a použití ušlechtilých kovů a jejich slitin (Au, Ag, kovy platinové skupiny) 9.Výroba, vlastnosti a použití těžkotavitelných kovů a jejich slitin (Ti, W, Mo) 10.Výroba, vlastnosti a použití rozptýlených kovů a lanthanidů (Sc, La a lanthanidy) 11.Výroba, vlastnosti a použití radioaktivních kovů (U)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: sdfsfsdfsdfsdf

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace TVR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní