637-2012/01 – Technologie materiálů II (TechMat II)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat a objasnit jednotlivé technologie - definovat a vysvětlit základní parametry jednotlivých technologií přípravy vybraných typů materiálů - posoudit a vyhodnotit možné aplikace získaných poznatků na přípravu nových typů materiálů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - optimalizovat materiálové a technologické parametry procesů z hlediska přípravy vybraných materiálů s požadovanými vlastnostmi, možných interakcí s okolním prostředím nebo účinnosti procesu a dopadu na životní prostředí - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se speciálními technologiemi přípravy speciálních slitin, ochranných povlaků, kompozitních materiálů a jiných progresivních materiálů. Předmět navazuje na Technologie materiálů I.

Povinná literatura:

[1] https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/technologie-specialnich-slitin/index.html. [2] https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/praskova-metalurgie/index.html. [3] GROOVER, M.P. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. 5th Ed. Hoboken: Wiley, 2012. ISBN 978-1-118-39367-3.

Doporučená literatura:

[1] PÍŠEK, F., L. JENÍČEK, P. RYŠ a M. CENEK. Nauka o materiálu. I, Nauka o kovech. 2. rozš. a zcela přeprac. vyd. Praha: Academia, 1973. [2] ASHBY, M.F. a D.R.H. JONES. Engineering Materials 2. An Introduction to Microstructures, Processing and Design. Third Edition. Butterworth-Heinemann Oxford. ISBN–13: 978-0-7506-6381-6 [3]VANDER VOORT, G. F., ed. ASM Handbook: Metallography and Microstructure. Volume 9. Ohio: ASM International. 2000. ISBN 0-87170-007-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

dfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsd

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2 Příprava slitin metodami práškové metalurgie, princip, výhody, materiály, aplikace. 3.-4 Aditivní technologie výroby. Metody selektivního laserového tavení, selektivného laserového slinování, principy, parametry, materiály, následné zpracování, aplikace. 5. Příprava materiálů metodou mechanického legování. Parametry procesu, problémy, výhody, materiály, následné zpracování, aplikace. 6-7. Technologie PVD, princip, materiály pro povlaky, parametry procesu, charakteristiky tenkých filmů. 8. Napařování, naprašování, iontové pokovování, iontová implantace. Vliv parametrů procesu na charakteristiky materiálů. 9.-10. Technologie CVD, princip, parametry procesu, materiály pro nanášení- kovy, keramika. Příprava diamantových a multikomponentních vrstev. 11. Příprava RE magnetů. Technologie, využití vodíku, výhody, problémy, aplikace. 12. Amorfizace intermetalických sloučenin. Uplatnění procesů, problémy, aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: bnmbnmnbm

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace MT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní