637-2030/01 – Odpady a druhotné suroviny (OaDS)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
ZBR030 Ing. Monika Zbránková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět definovat základní zásady ochrany životního prostředí v oblasti metalurgie - student bude umět charakterizovat jednotlivé oblasti metalurgické výroby a jejich vliv na životní prostředí -student bude umět popsat jednotlivé druhy odpadů a možnosti recyklace

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen jak na základní pojmy, legislativu, zásady ochrany životního prostředí, tak na jednotlivé oblasti metalurgické výroby a jejich vliv na životní prostředí. Pozornost je věnována také odpadům, klasifikaci odpadů z hlediska jejich vzniku, vlastností, úpravy a možnostem recyklace. Jsou zde rovněž presentovány BAT - nejlepší dostupné technologie.

Povinná literatura:

[1] FILIP, J. Odpadové hospodářství. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-7157-608-5. [2] HERČÍK, M. Životní prostředí: základy environmentalistiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5. [3] RAO, S.R. Resource recovery and recycling from metallurgical wastes. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 0-08-045131-4. [4] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/637/637-Odpady_a_druhotne_suroviny.pdf.

Doporučená literatura:

[1] BOŽEK, F., R. URBAN a Z. ZEMÁNEK. Recyklace. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-238-9919-8. [2] TAKAČOVÁ, Z. Základné informacie o odpadoch. Košice: TU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8 [3] ADAMEC, V. aj. Environmentální technologie a ekoinovace v České republice. Praha: Cenia, 2009. ISBN 978-80-85087-69-7. Dostupné z: http://cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFVKXSCW/$FILE/environmentalni_technologie_a_ekoinovace_v_cr.pdf. [4] KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace ušlechtilých kovů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-939-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu, absolvování průběžných testů, laboratorní práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky odpadů 2. Základní definice a rozdělení odpadů 3. Legislativa v oblasti nakládání s odpady 4. Odpad versus surovina 5. Produkce a složení odpadů 6. Nebezpečné látky v odpadech 7. Sběr a shromažďování odpadů 8. Metody zhodnocení a zneškodnění odpadů 9. Zpracování a recyklace odpadu 10. Recyklace komunálního odpadu 11. Zpracování biomasy 12. Recyklační fond 13. Nízkoodpadové technologie 14. Bezodpadové technologie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku