637-2030/02 – Odpady a druhotné suroviny (OaDS)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
RIG0016 Ing. Hana Rigoulet
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět definovat základní zásady ochrany životního prostředí v oblasti metalurgie - student bude umět charakterizovat jednotlivé oblasti metalurgické výroby a jejich vliv na životní prostředí -student bude umět popsat jednotlivé druhy odpadů a možnosti recyklace

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen jak na základní pojmy, legislativu, zásady ochrany životního prostředí, tak na jednotlivé oblasti metalurgické výroby a jejich vliv na životní prostředí. Pozornost je věnována také odpadům, klasifikaci odpadů z hlediska jejich vzniku, vlastností, úpravy a možnostem recyklace. Jsou zde rovněž presentovány BAT - nejlepší dostupné technologie.

Povinná literatura:

[1] FILIP, J. Odpadové hospodářství. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-7157-608-5. [2] HERČÍK, M. Životní prostředí: základy environmentalistiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5. [3] RAO, S.R. Resource recovery and recycling from metallurgical wastes. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 0-08-045131-4. [4] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/637/637-Odpady_a_druhotne_suroviny.pdf.

Doporučená literatura:

[1] BOŽEK, F., R. URBAN a Z. ZEMÁNEK. Recyklace. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-238-9919-8. [2] TAKAČOVÁ, Z. Základné informacie o odpadoch. Košice: TU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8 [3] ADAMEC, V. aj. Environmentální technologie a ekoinovace v České republice. Praha: Cenia, 2009. ISBN 978-80-85087-69-7. Dostupné z: http://cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFVKXSCW/$FILE/environmentalni_technologie_a_ekoinovace_v_cr.pdf. [4] KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace ušlechtilých kovů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-939-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, semestrální práce, práce v laboratoři, zpracování protokolu, ústní závěrečná zkouška s písemnou přípravou

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu, absolvování průběžných testů, laboratorní práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky odpadů 2. Základní definice a rozdělení odpadů 3. Legislativa v oblasti nakládání s odpady 4. Odpad versus surovina 5. Produkce a složení odpadů 6. Odpadové hospodářství 7. Sběr a shromažďování odpadů 8. Metody zhodnocení a zneškodnění odpadů 9. Zpracování a recyklace odpadu 10. Recyklace komunálního odpadu 11. Zpracování biomasy 12. Kompostování 13. Skládky 14. Recyklace elektroodpadu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování jedné semestrální práce v rozsahu cca 10-15 stran na zvolené téma z oblasti druhotných surovin, semestrální práce je opravena vyučujícím nejpozději do 14 dnů od jejího odevzdání studentem. Výsledky jsou studentům sdělovány mailem, v případě nutnosti probíhají osobní konzultace. Absolvování zápočtového testu – s výsledky jsou studenti seznámeni bezprostředně po absolvování a opravě testů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.