637-2031/01 – Biotechnologické procesy (BP)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
ZBR030 Ing. Monika Zbránková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti environmentální biotechnologie, používanými procesy a technologiemi-získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu-informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen jak na základní pojmy z oblasti biotechnologie. Informace, které umožní pochopení dějů probíhajících v živých organismech v metalurgických procesech. Pozornost je věnována využití bioprocesů v hydrometalurgii. Jsou zde také prezentovány možnosti využití biotechnologických procesů při výrobě kovů a snížení její energetické náročnosti.

Povinná literatura:

[1] KADUKOVÁ,J., ŠTOFKO,M. Environmentálne biotechnologie. Košice, 2006, 141 s. ISBN 80-8073-496-8[2] KRIŠTOFOVÁ,D. Kovy a životní prostředí. Ostrava 2005.[3]HERČÍK, M. Životní prostředí: základy environmetalistiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006, 142 s. ISBN 80-248-1073-5.

Doporučená literatura:

[1] VODRÁŽKA, Z. Biotechnologie. Academia, Praha,1992[2] FEČKO, P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0700-9[3] SLIVKA, V.; DINER, V.; KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. Praktická příručka, 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2006, 130 s. ISBN 80-248-1245-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu, absolvování průběžných testů, laboratorní práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do environmentální biotechnologie 2. Kovy a prostředí 3. Klasické technologie pro odstraňovaní kovů 4. Bioloužení 5. Základní principy působení bakterií při bioloužení 6. Loužení houbami 7. Bioakumulace 8. Fytoremediace 9. Biosorpce 10. Rovnováha biosorpčního procesu 11. Bioprecipitace 12. Biovolatilizacie 13. Ostatní biotechnologické procesy vhodné k odstraňování kovů 14. Biologická úprava paliv

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku