637-2032/01 – Bakalářský seminář I (BS I)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti a dovednosti: student bude umět: - kriticky hodnotit odbornou literaturu související s tématem bakalářské práce - hodnotit na základě provedeného literárního rozboru publikované experimentální údaje - dohledat relevantní výsledky z publikovaných experimentů - popsat principy související s tématem bakalářské práce - provádět relevantní analýzu vlastních experimentálně získaných dat

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zřízen jako nástroj podporující činnost vedoucího a konzultanta(ů) bakalářské práce. Na základě zadání zpracovává student závěrečnou práci (literární rešerše, poznatky, výsledky experimentů ap.). Dále dle pokynů vedoucího práce vykonává praxi v laboratořích, zkušebnách nebo v provozním závodě.

Povinná literatura:

[1] Odborná literatura (česká a zahraniční) podle zadání bakalářské práce. [2] ČSN ISO 690 Bibliografické citace:obsah, forma, struktura. Praha:ČNI, 1996. 31 s. [3] SN ISO 690-2 Bibliografické citace: část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: ČNI, 2000. 24 s.

Doporučená literatura:

[1] ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. [2] LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1 [3] MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, průběžná kontrola dle požadavků pro vypracování BP a diskuze ke zpracovaným částem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Sledování událostí a novinek v oblasti recyklací

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student vypracuje a vyhodnotí literární rešerši v rámci zadaného tématu, ve spolupráci s vedoucím, případně s konzultantem provede samostatně experimentální práce a vyhodnotí dosažené výsledky, provede analýzu a syntézu v souladu s provedenou rešerší.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku