637-2035/01 – Neželezné kovy (NžK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity7
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat neželezné kovy a jejich slitiny - aplikovat základní teoretické poznatky z procesů Pyro, hydro a elektrometalurgie, Fyzikální chemie, Chemie a Teorie hutnických procesů na technologie výroby neželezných kovů - klasifikovat jednotlivé technologie pro získávání vybraných neželezných kovů - posoudit optimální technologický proces na výrobu vybraných skupin kovů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - definovat vlastnosti neželezných kovů a jejich slitin - vyjmenovat oblasti aplikací neželezných kovů a jejich slitin - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Výroba neželezných kovů se uskutečňuje ze široké škály surovin rozličného chemického charakteru. S tím úzce souvisí i množství technologií jejich zpracování. Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí jak se základními technologiemi přípravy jednotlivých neželezných kovů, tak i s jejich vlastnostmi, slitinami a aplikacemi.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M.: Výroba a vlastnosti vybraných nž kovů a slitin. Interní výukové texty pro předmět. PDF forma přístupná na CD. 2009, 61s. LOSERTOVÁ, M.-SKOTNICOVÁ, K.: Teorie výroby neželezných kovů. Interní syllaby přednášek, 2009. ŠTOFKO, M.-ŠTOFKOVÁ, M.: Neželezné kovy, Košice, 2000, 293 s. ISBN 80-7099-527-0 KMEŤOVÁ, D.: Teória pyro-, hydro- a elektrometalurgie. Košice, VŠT 1983 KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Ostrava, VŠB 1987 DRÁPALA, J., KRIŠTOFOVÁ, D., PEŘINOVÁ, K.: Těžké neželezné kovy – návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986

Doporučená literatura:

ASM Handbook. Vol.2, Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Material. 10th edition, ASM International, 2000, 1328 p. ISBN 0-87170-378-5 DAVIS, J.R.: Metals Handbook, Desk Edition, ASM International, 1998, 1521 p. CARDARELLI, F.: Materials Handbook. A Concise Desktop Reference. 2nd Edition 2008 Springer-Verlag London Limited ISBN 978-1-84628-668-1 ASM Handbook. Vol.2, Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Material. 10th edition, ASM International, 2000, 1328 p. ISBN 0-87170-378-5 MICHNA, Š. a kol. Encyklopedie hliníku. Prešov, Adin, 2005, 700 s. BERÁNEK, M., ŠEBKOVÁ, J. PEDLÍK, M.: Technologie kovových materiálů. Praha:SNTL, 1984. 333s. SCHMIEDL, J.: Hutníctvo neželezných kovov. Bratislava: Alfa, 1984. 280s. PAWLEK, F.: Metallhüttenkunde. Berlin, 1983, 865 s. PÍŠEK, F., JENÍČEK, L., RYŠ, P. Nauka o materiálu I, Nauka o kovech 3. svazek. Neželezné kovy. Praha, Academia, 1973.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práci vypracovat dle předlohy na web stránkách katedry 637 Sledování událostí a novinek v oblasti metalurgie kovů a slitin. Doplnit znalosti z nauky o materiálech. Zvýšit úroveň jazykových znalostí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické rozdělení neželezných kovů, charakteristika vlastností jednotlivých skupin a typické aplikace neželezných kovů a jejich slitin v technické praxi. 2. Suroviny na výrobu neželezných kovů a jejich úprava, význam druhotných surovin. 3. Termodynamika a kinetika procesů výroby neželezných kovů, termická disociace, procesy pražení, redukce, chlorace, Kellogovy a Ellinghamovy diagramy, tavení, kovohutnické strusky, kamínky, míšně, surový kov, rafinační procesy, hydrometalurgické a elektrometalurgické procesy. 4. Výroba, vlastnosti a použití mědi a olova a jejich slitin 5. Výroba, vlastnosti a použití niklu a kobaltu a jejich slitin 6. Výroba, vlastnosti a použití ostatních těžkých neželezných kovů (Hg, Sn a Zn) a jejich slitin . 7. Výroba, vlastnosti a použití hliníku a hořčíku a jejich slitin 8. Výroba, vlastnosti a použití berylia, lithia a ostatních lehkých kovů a jejich slitin. 9. Výroba, vlastnosti a použití ušlechtilých kovů a jejich slitin (Au, Ag, kovy platinové skupiny) 10. Výroba, vlastnosti a použití titanu a jeho slitin 11. Výroba, vlastnosti a použití ostatních těžkotavitelných kovů a jejich slitin (W, Mo, Nb Ta) 12. Výroba, vlastnosti a použití rozptýlených kovů a lanthanoidů (Sc, Y, La a ost.) 13. Výroba, vlastnosti a použití radioaktivních kovů (U, Ac, Th, Ra, Fr, transurany a transaktinoidy). 14. Přehled oblastí aplikací neželezných kovů a jejich slitin,možnosti recyklace druhotných surovin, ekonomické a ekologické výhody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní