637-2036/01 – Recyklace kovových materiálů (RKM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - Popsat druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky,rozdělení, výskyty, uskladňování a úpravu. - Vyjmenovat základní fyzikální a fyzikálně - chemické úpravnické postupy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem neželezných kovů, rafinace získaných produktů. - Zdůraznit ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, identifikovat těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí , limity kovů ve vodách, půdě a v ovzduší v metalurgii, popsat současnou situaci a recyklační technologie v České republice. - Popsat recyklaci vybraných odpadů obecných kovů a jejich slitin (hliník, měď, nikl, olovo, cín, zinek, železo) - Popsat recyklaci ušlechtilých kovů (elektronický odpad, odpad z fotoprůmyslu, autokatalyzátory) - Charakterizovat recyklaci materiálů na bázi kabelového, třískového odpadu a jemných odpadů (zpracování mechanické, chemické, kryogenní technika)

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje studenty s výskytem odpadních kovových materiálů a jejich nutnými úpravami před vlastní recyklací. Všímá si ekologických a ekonomických hledisek recyklace kovových materiálů, včetně ekodesignu. Hlavní zaměření spočívá ve zpracování materiálů na bázi kovů a jejich slitin s největším rozšířením v průmyslové praxi.

Povinná literatura:

[1] KURAŠ, M. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. ISBN 978-80-86832-80-7. [2] BEŇO, Z. Recyklace: efektivní způsoby zpracování odpadů. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2011. ISBN 978-80-214-4240-5. [3] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/637/637-Recyklace_kovovych_materialu.pdf. [4] WORRELL, E. a M.A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Amsterdam: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-396459-5.

Doporučená literatura:

[1] TAKÁČOVÁ, Z. a A. MIŠKUFOVÁ. Základné informácie o odpadoch. Košice: Equilibria, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. [2] KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace ušlechtilých kovů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-939-5. [3] BOŽEK, F., R. URBAN a Z. ZEMÁNEK. Recyklace. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-238-9919-8. [4] BENCKO, V., M. CIKRT a J. LENER. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Vyd. 2. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-150-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka, test znalostí, aplikace znalostí na laboratorní úlohy a seminární práci

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, uskladňování a úprava. Současná legislativa v oblasti recyklace materiálů. 2. Fyzikální a fyzikálně - chemické úpravnické postupy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem neželezných kovů, rafinační postupy. 3. Ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, současná situace, recyklační technologie v České republice. 4. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí , limity kovů ve vodách , půdě a v ovzduší v metalurgii, prevence znečištění, evropské směrnice. 5. Recyklace materiálů na bázi železa, feroslitin, ocelí a litin 6. Recyklace odpadů z metalurgie železa a ocelí (strusky, úlety …) 7. Recyklace materiálů na bázi hliníku a jeho slitin ( tavení a rafinace hliníkového odpadu, stěry ) 8. Recyklace materiálů na bázi mědi a jejích slitin (odpady mědi, bronzů, mosazí, polymetalické amortizační odpady) 9. Recyklace materiálů na bázi niklu a jeho slitin ( zpracování na feronikl, společné zpracování s primární surovinou) 10. Recyklace materiálů na bázi olova a jeho slitin (olověné zůstatky, akumulátory, tvrdé olovo, pyrometalurgická recyklace v KO Příbram) 11. Recyklace materiálů na bázi cínu a jeho slitin (pocínovaný průmyslový a amortizační odpad) 12. Recyklace materiálů na bázi zinku (tvrdý zinek, zinkový popel, pozinkovaný odpad) 13. Recyklace materiálů na bázi karbidů wolframu, kobaltu 14. Recyklace materiálů na bázi nebezpečných odpadů s obsahem kovů, kabelového a třískového odpadu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku