637-2037/01 – Recyklace nekovových materiálů (RNM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
ZBR030 Ing. Monika Zbránková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - Popsat zpracování plastů, pneumatik,radioaktivních nekovových materiálů po jejich použití. - Uspořádat plasty podle původu, výchozích surovin a fyzikálně-chemických vlastností, shrnout výrobní postupy pro výrobu vybraných plastů (PE, PET, PVC), - Charakterizovat třídění plastů, metody zhodnocení odpadních plastů, popsat destruktivní a nedestruktivní metody, úpravnické metody, použití plastů v průmyslu. - Popsat pneumatiky, členění, stavbu, základní suroviny, rozsah použití. - Charakterizovat recyklaci pneu, základní úpravárenské postupy a agregáty, destruktivní a nedestruktivní metody, použití recyklátu. - Shrnout nestandartní metody zpracování vybraných polymerů (biologický rozklad). - Popsat recyklaci radioaktivních odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Student získá přehled zpracování plastů, pneumatik, papíru, radioaktivních nekovových materiálů po jejich použití. Plasty a jejich dělení podle původu, výchozích surovin a fyzikálně-chemických vlastností, výrobní postupy pro výrobu vybraných plastů (PE, PET, PVC), třídění plastů, metody zhodnocení odpadních plastů, destruktivní a nedestruktivní metody, úpravnické metody, použití plastů v průmyslu. Pneumatiky, členění, stavba, základní suroviny, rozsah použití, recyklace, základní úpravárenské postupy a agregáty, destruktivní a nedestruktivní metody, použití recyklátu. Životní prostředí a destruktivní technologie. Nestandartní metody zpracování vybraných polymerů.

Povinná literatura:

[1] BOŽEK, F., R. URBAN a Z. ZEMÁNEK. Recyklace. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-238-9919-8. [2] MLEZIVA, J. a J. ŠŇUPÁREK. Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 80-85920-72-7. [3] SCHEIRS, J. Polymer recycling: science, technology and applications. Chichester: Wiley, c1998. ISBN 0-471-97054-9. [4] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/637/637-Recyklace_nekovovych_materialu.pdf.

Doporučená literatura:

[1] BROŽOVÁ, S. aj. Podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4143-4. [2] HERČÍK, M. Životní prostředí: základy environmentalistiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5. [3] FEČKO, P., M. KUŠNIEROVÁ, V. ČABLÍK a I. PEČTOVÁ. Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0700-9. [4] KADUKOVÁ, J. a M. ŠTOFKO. Základy biotechnológií pre hutníkov. Košice: Elfa, 2006. ISBN 80-8073-495-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

není k dispozici

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Úvod od předmětu, plasty, pneumatiky, papír, radioaktivní nekovové materiály, použití, doba užití, recyklace. • Plasty a jejich dělení, dělení podle původu, výchozích surovin a fyzikálně-chemických vlastností. • Chemické složení jednotlivých polymerů, polyreakce, dělení podle druhů polyreakcí. • Výrobní postupy pro výrobu vybraných plastů (PE, PET, PVC), agregáty • Třídění plastů, metody třídění, základní zařízení. • Metody zhodnocení odpadních plastů, destruktivní a nedestruktivní metody. • Úpravnické metody, šrédrování, drcení, mletí, výroby práškového recyklátu, použití. • Použití plastů v průmyslu, elektrotechnika, elektronika, automobilový průmysl. • Pneumatiky, členění, stavba, základní suroviny, rozsah použití. • Recyklace pneu, základní úpravárenské postupy a agregáty, destruktivní a nedestruktivní metody, použití recyklátu. • Papír, členění, výroba, použití, lepenka, tetrapaky, recyklační technologie, úpravárenské agregáty. • Recyklace radioaktivních odpadů. • Životní prostředí a destruktivní technologie (plynné, kapalné a pevné produkty). • Nestandartní metody zpracování vybraných polymerů (biologický rozklad).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku