637-2038/01 – Branch practice (OP)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - student si ověří své schopnosti řešit zadané úkoly v provozních podmínkách výrobních a zpracovatelských podniků - student si osvojí základy praktických přístupů při řešení technologických a provozních problémů - student získá praktické zkušenosti z oboru blízkého jeho studijnímu zaměření - student bude moci aplikovat nabyté zkušennosti při svém dalším studiu

Teaching methods

Experimental work in labs
Terrain work
Other activities

Summary

Dvou týdenní oborová praxe je důležitou součástí výuky bakalářského studia a je určena k seznámení posluchačů s podmínkami práce ve výrobních provozech a materiálových výzkumných centrech. Studenti si v rámci praxe ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů. Praxe bude dle možnosti zaměřována do oblasti potenciálního zájmu a možného uplatnění studenta. Student absolvuje vybrané technologické operace výroby nebo zpracování odpadních materiálů a ověří své schopnosti řešit zadané úkoly. Student vypracuje o průběhu praxe písemnou zprávu k posouzení a vyhodnocení garantem oboru. Důležitou součástí pro udělení zápočtu je rovněž potvrzení z podniku o absolvování praxe.

Compulsory literature:

Practice is focused to hands-on-background

Recommended literature:

Practice is focused to hands-on-background

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Student podá zprávu do 10 stran o vykonané praxi a nabytých zkušenostech. Zároveň přinese potvrzení o absolvování praxe z podniku.

E-learning

Other requirements

Certificate of praxis

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Dvou týdenní oborová praxe je důležitou součástí výuky bakalářského studia a je určena k seznámení posluchačů s podmínkami práce ve výrobních provozech a materiálových výzkumných centrech. Studenti si v rámci praxe ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů. Praxe bude dle možnosti zaměřována do oblasti potenciálního zájmu a možného uplatnění studenta. Student absolvuje vybrané technologické operace výroby nebo zpracování odpadních materiálů a ověří své schopnosti řešit zadané úkoly. Student vypracuje o průběhu praxe písemnou zprávu k posouzení a vyhodnocení garantem oboru. Důležitou součástí pro udělení zápočtu je rovněž potvrzení z podniku o absolvování praxe.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner