637-2038/02 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student si ověří své schopnosti řešit zadané úkoly v provozních podmínkách výrobních a zpracovatelských podniků - student si osvojí základy praktických přístupů při řešení technologických a provozních problémů - student získá praktické zkušenosti z oboru blízkého jeho studijnímu zaměření - student bude moci aplikovat nabyté zkušennosti při svém dalším studiu

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Dvou týdenní oborová praxe je důležitou součástí výuky bakalářského studia a je určena k seznámení posluchačů s podmínkami práce ve výrobních provozech a materiálových výzkumných centrech. Studenti si v rámci praxe ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů. Praxe bude dle možnosti zaměřována do oblasti potenciálního zájmu a možného uplatnění studenta. Student absolvuje vybrané technologické operace výroby nebo zpracování odpadních materiálů a ověří své schopnosti řešit zadané úkoly. Student vypracuje o průběhu praxe písemnou zprávu k posouzení a vyhodnocení garantem oboru. Důležitou součástí pro udělení zápočtu je rovněž potvrzení z podniku o absolvování praxe.

Povinná literatura:

Praxe je zaměřena na získání praktické zkušenosti.

Doporučená literatura:

Praxe je zaměřena na získání praktické zkušenosti.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student podá zprávu do 10 stran o vykonané praxi a nabytých zkušenostech. Zároveň přinese potvrzení o absolvování praxe z podniku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Potvrzení o absolvování praxe z podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Dvou týdenní oborová praxe je důležitou součástí výuky bakalářského studia a je určena k seznámení posluchačů s podmínkami práce ve výrobních provozech a materiálových výzkumných centrech. Studenti si v rámci praxe ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů. Praxe bude dle možnosti zaměřována do oblasti potenciálního zájmu a možného uplatnění studenta. Student absolvuje vybrané technologické operace výroby nebo zpracování odpadních materiálů a ověří své schopnosti řešit zadané úkoly. Student vypracuje o průběhu praxe písemnou zprávu k posouzení a vyhodnocení garantem programu. Důležitou součástí pro udělení zápočtu je rovněž potvrzení z podniku o absolvování praxe. Studentům kombinovaného studia může být oborová praxe uznána, pokud pracují v oblasti blízké studovanému programu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: praxe v podniku, může být uznána, pokud student pracuje v oblasti, která souvisí se studovaným programem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní