637-3005/02 – Technologie speciálních slitin (TSS)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA30 prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenta se speciálními technologiemi přípravy speciálních slitin, superslitin, intermetalických slitin, ochranných povlaků, kompozitních materiálů, funkčně gradientních materiálů a jiných progresivních materiálů. Vliv parametrů procesu na produkt přípravy a optimalizaci vlastností materiálů. Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat a objasnit jednotlivé technologie - definovat a vysvětlit základní parametry jednotlivých technologií přípravy vybraných typů materiálů - posoudit a vyhodnotit možné aplikace získaných poznatků na přípravu nových typů materiálů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - objasnit základní mechanismy procesů přípravy - provést výběr technologie pro přípravu materiálu s požadovanými vlastnostmi pro dané podmínky provozování - optimalizovat materiálové a technologické parametry procesů z hlediska přípravy vybraných materiálů s požadovanými vlastnostmi, možných interakcí s okolním prostředím nebo účinnosti procesu a dopadu na životní prostředí - aplikovat poznatky na řešení technologických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se speciálními technologiemi přípravy speciálních slitin, superslitin, intermetalických slitin, ochranných povlaků, kompozitních materiálů, funkčně gradientních materiálů a jiných progresivních materiálů.

Povinná literatura:

[1] LOSERTOVÁ, M.: Technologie speciálních slitin. Studijní opora k předmětu, 2013. 180 s.

Doporučená literatura:

[1] DEMBOVSKÝ, V.: Plazmová metalurgie. SNTL Praha, 1978, 260 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prokáže znalosti formou testu. Prokáže znalosti při řešení technologického problému.

E-learning

není k dispozici

Další požadavky na studenta

Sledování událostí a novinek v oblasti progresivních technologií. Doplnit znalosti z termodynamiky procesů metalurgie. Zvýšit úroveň jazykových znalostí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled základních metod tavení, odlévání a zařízení pro přípravu speciálních slitin. 2. Příprava superslitin, slitin na bázi Ti a slitin vysokotavitelných kovů vakuově indukčním nebo obloukovým tavením a směrovou krystalizací. 3. Vakuově indukční tavení intermetalických slitin. ExoMelt proces. Mechanické legování při přípravě intermetalických slitin a IMC kompozitů. Vliv parametrů procesu na vlastnosti produktu. 4. Technologie tepelných nástřiků: plazmaticky, plamenem, elektrickým obloukem. Vliv parametrů procesu na mikrostrukturní charakteristiky. Materiály pro nástřiky. Typy povlaků. Tepelné zpracování povlaků, mechanické modifikace povrchů. Ospray technologie. 5. Plazmová technologie. Použití plazmových technologií k rafinaci neželezných kovů, k přípravě slitin a intermetalických sloučenin. 6. Technologie PVD, princip, materiály pro povlaky, charakteristiky tenkých filmů. Napařování, naprašování, iontové pokovování, iontová implantace. Vliv parametrů procesu na charakteristiky materiálů. 7. Technologie CVD, princip, materiály pro nanášení- kovy, keramika. Příprava diamantových a multikomponentních vrstev. 8. Technologie přípravy kompozitních materiálů. Vliv parametrů procesů na výslednou strukturu materiálu. 9. Využití vodíku při přípravě a zpracování slitin. Modifikace strukturních charakteristik a vlastností Ti slitin. Amorfizace intermetalických sloučenin. 10. Technologie pro přípravu kovových pěn. Přehled a srovnání metod přípravy. Vliv parametrů procesu na charakteristiky pěn, příklady materiálů. 11. Využití tavení pomocí elektronového svazku při přípravě a rafinaci slitin. 12. Využití laseru v metalurgii a při povrchovém legování slitin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  24 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.