637-3006/02 – Materiály pro jadernou techniku (MJT)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

− student bude umět vysvětlit základy jaderných reakcí vedoucích k procesům štěpení atomů. − student bude umět posoudit možnosti získávání energie z jednotlivých zdrojů, včetně jejich vyhodnocení a srovnání. − student bude umět posoudit, případně predikovat fyzikální, mechanické a jaderné vlastnosti materiálů jednotlivých částí jaderného reaktoru. − student bude umět navrhnout a optimalizovat výrobní procesy jednotlivých skupin materiálů jaderného reaktoru. − student bude umět posoudit materiálové požadavky pro konkrétní aplikace a provést jejich modifikaci procesem legování, případně tepelně-mechanickým zpracováním. − student bude umět posoudit a vyhodnotit vliv jaderného záření na vlastnosti materiálů jaderných reaktorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

- Studenti se seznámí se základními požadavky na materiály uplatňované v jaderné technice. Jedná se zejména o jednotlivé materiály uplatňované při výstavbě jaderných reaktorů. - Je diskutován význam jaderné čistoty a jsou probírány metody jejího zajištění u jednotlivých typů materiálu, zejména pak u povlakových a štěpných materiálů.

Povinná literatura:

https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/materialy-pro-jadernou-techniku/index.html. KURSA, M. a L. KUCHAŘ. Kovy jaderných reaktorů. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984. DUŽÍ, P. a L. KUCHAŘ. Základy jaderné metalurgie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985. CAHN, R.W., P. HAASEN, E.J. KRAMER a B. R. T. FROST, et al. Materials science and technology: a comprehensive treatment. Volume 10a/10b, Nuclear materials. Classic softcover ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2005. ISBN 3-527-31395-8.

Doporučená literatura:

MAJER, V. Základy jaderné chemie. 2., přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. BEČVÁŘ, J. Jaderné elektrárny. 2. opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. BROMOVÁ, E., D. VARGONČÍK a M. SOVADINA. Jaderná energie a energetika. Tábor: Simopt, 2013. ISBN 978-80-87851-01-2. Dostupné z: http://www.vuje.sk/sk/ekniha-jadrova-energia.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblastí: jaderné reaktory IV generace; srovnání bezpečnosti jaderných reaktorů různých generací; jaderná paliva; výroba speciálních materiálů pro povlaky, konstrukce atd. - Projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány e-mailem nebo prostřednictvím IS. - Absolvování zápočtového testu – výsledky budou studentům sděleny po jeho absolvování.

E-learning

KURSA, M., SZURMAN, I.: Materiály pro jadernou techniku, učební texty. VŠB TU Ostrava 2013, 146s.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma a absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikální základy provozu jaderného reaktoru. 2. Jaderné reakce, štěpná reakce, jaderná fúze, mechanismy, produkty štěpné reakce. 3. Jaderný reaktor a jeho součásti. 4. Klasifikace jaderných reaktorů (PWE, BWR, PHWR, LGWR, GCR, AGR, HTGR, FBR), principy. 5. Paliva, chladiva, moderátory, reflektory. 6. Absorpční a stínicí materiály, materiály tlakových nádob jaderných reaktorů. 7. Uran, slitiny, sloučeniny, metalurgické základy výroby chemicky čistých sloučenin uranu. 8. Výroba kovového uranu a UO2, obohacování uranu. 9. Vlastnosti a metalurgické základy výroby Th a Pu. 10. Přepracování vyhořelého paliva. 11. Povlakové materiály (Al, Mg, Zr, Be), všeobecné požadavky a charakteristické vlastnosti jednotlivých typů materiálů. 12. Moderátory, reflektory, absorpční materiály – materiálové řešení, charakteristické vlastnosti. 13. Vliv záření na vlastnosti materiálů jaderných reaktorů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.