637-3010/02 – Ušlechtilé a vzácné kovy (UVK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

− student bude umět formulovat základní charakteristické vlastnosti této skupiny kovů a jejich slitin. − student bude umět vybrat optimální materiály pro různé oblasti aplikace z hlediska jejich mechanických vlastností a interakce s prostředím. − student bude umět posoudit a navrhnout optimální technologie výroby jednotlivých kovů a jejich slitin. − student bude umět vyhodnotit nebo predikovat vliv jednotlivých technologických parametrů na proces výroby, jeho účinnost a dopady na životní prostředí. − student bude umět posoudit vliv případných nečistot na užitné vlastnosti kovů a jejich slitin. − student bude umět navrhnout účinné procesy rafinace kovů této skupiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Mezi ušlechtilé neboli tzv. „drahé kovy“ řadíme stříbro, zlato a kovy platinové skupiny, které nacházejí široké uplatnění v oblasti elektrotechniky a mikroelektroniky. Jedná se zejména o elektrickou vodivost a stálost kvality povrchu kovu (Au). Pro oblast vakuové techniky jsou zajímavé zejména kovy těžkotavitelné jako jsou W, Mo, Ta, Nb a další. V oblasti funkčních materiálů (magnetické materiály, luminofory apod.). se dále uplatňují některé z kovů s ojedinělým výskytem. Studenti získají informace o výrobě těchto kovů, vlivu příměsí na jejich vlastnosti, možnostech jejich modifikace a uplatnění v praxi.

Povinná literatura:

SZURMAN, I. a M. KURSA. Ušlechtilé a drahé kovy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/637/637-Uslechtile_a_vzacne_kovy.pdf KURSA, M. a L. KUCHAŘ. Kovy jaderných reaktorů. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984. KMEŤOVÁ, D. Hutníctvo drahých a vzácnych kovov. Košice: VŠT, 1984. KURSA, M. a I. SZURMAN. Materiály pro jadernou techniku. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/materialy-pro-jadernou-techniku/index.html ABEL, L. A., ed. ASM handbook: nonferrous alloys and special-purpose materials. Volume 2, Properties and selection. Materials Park: ASM International, 1990. ISBN 0-87170-378-5.

Doporučená literatura:

STRUŽ, J. a B. STUDÝNKA. Zlato, zlato, zlato: od magie až po finanční spekulace. Praha: Mladá fronta, 1985. KLOMÍNSKÝ, J. a J. PACOVSKÝ. Historie psaná zlatem. Praha: Svoboda, 1988. ISBN 25-082-88.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblastí: nové pyrometalurgické a hydrometalurgické způsoby přípravy ušlechtilých kovů, ekonomické a ekologické aspekty; slitiny pro jadernou techniku; slitiny na bázi vysokotavitelných kovů atd. - Projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány e-mailem nebo prostřednictvím IS. - Absolvování zápočtového testu – výsledky budou studentům sděleny po jeho absolvování.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Absolvování zápočtového testu – výsledky budou studentům sděleny po jeho absolvování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika ušlechtilých kovů. 2. Zlato, stříbro, přehled technologií přípravy, vlastnosti, aplikace. 3. Kovy platinové skupiny, přehled technologií přípravy, vlastnosti, aplikace. 4. Přehled způsobů výroby ušlechtilých kovů jako vedlejšího produktu při výrobě mědi, olova a niklu. 5. Amalgamační způsoby přípravy ušlechtilých kovů. 6. Kyanidové loužení, nové postupy zpracování. 7. Rafinace ušlechtilých kovů. 8. Vysokotavitelné kovy, charakteristické rysy, vliv na technologii výroby. 9. Technologie přípravy, zpracování, rafinace, vlastnosti a aplikace W, Mo, V. 10. Technologie přípravy, zpracování, rafinace, vlastnosti a aplikace Ta, Nb, Ti, Zr a Hf. 11. Kovy s ojedinělým výskytem a lanthanoidy, vlastnosti, principy výroby a jejich aplikace v praxi. 12. Přirozeně radioaktivní kovy (U, Th) – charakteristika, vlastnosti, použití. 13. Vlastnosti, výskyt, způsoby zpracování, použití v oblasti jaderné energetiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.