637-3011/03 – Výroba neželezných kovů (VNK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat neželezné kovy - aplikovat základní teoretické poznatky z fyzikální chemie, chemie a teorie hutnických procesů na procesy výroby neželezných kovů - charakterizovat základní předpoklady pro průběh procesů pyro, hydro a elektrometalurgie - klasifikovat jednotlivé technologie - posoudit optimální technologický proces na výrobu vybraných skupin kovů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Výroba neželezných kovů se uskutečňuje ze široké škály surovin rozličného chemického charakteru. S tím úzce souvisí i množství technologií jejich zpracování. Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základy pyrometalurgie, hydrometalurgie a elektrometalurgie. Tyto postupy se uplatňují v procesech přípravy, rafinace a recyklace kovů, přípravy kovových slitin a dalších materiálů.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/637/soubory/VyrobaNzKovy-2017.pdf [2] ŠTOFKO, M. . ŠTOFKOVÁ. Neželezné kovy. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2000. ISBN 80-7099-527-0. [3] KMEŤOVÁ, D. Teória pyro, hydro a elektrometalurgia. Košice: Vysoká škola technická, 1981. [4] KUCHAŘ, L. Hutnictví neželezných kovů: obecná část, pyrometalurgie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. [5] DRÁPALA, J., D. KRIŠTOFOVÁ a K. PEŘINOVÁ. Těžké neželezné kovy: návody pro cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1986.

Doporučená literatura:

[1] MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. [2] BERÁNEK, M., J. ŠEBKOVÁ, J., M. PEDLÍK. Technologie kovových materiálů. Praha: SNTL, 1984. [3] PÍŠEK, F. L. JENÍČEK, P. RYŠ a M. CENEK. Nauka o materiálu I. Nauka o kovech. Neželezné kovy. 2. vyd. Praha: Academia, 1973.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování zápočtového testu - výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny po jeho absolvování. výpočtové písemky a laboratorních úloh vypracování a odevzdání laboratorních protokolů, semestrálního projektu

E-learning

TEAMS

Další požadavky na studenta

absolvování testu, výpočtové písemky a laboratorních úloh vypracování a odevzdání laboratorních protokolů, semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické rozdělení neželezných kovů, charakteristika vlastností jednotlivých skupin a typické aplikace neželezných kovů a jejich slitin v technické praxi 2. Suroviny na výrobu neželezných kovů, význam druhotných surovin a recyklačních procesů 3. Termodynamický a kinetický popis pyrometalurgických pochodů výroby neželezných kovů, termická disociace, procesy pražení, redukce, chlorace, Kellogovy a Ellinghamovy diagramy 4. Procesy tavení, kovohutnické strusky, kamínky, míšně, surový kov, 5. Rafinační procesy 6. Hydrometalurgické procesy 7. Elektrometalurgické procesy 8. Výroba, vlastnosti a použití obecných neželezných kovů a jejich slitin (Cu, Pb, Zn) 9. Výroba, vlastnosti a použití obecných neželezných kovů a jejich slitin (Ni, Hg, Sn) 10. Výroba, vlastnosti a použití lehkých kovů a jejich slitin (Al, Mg, Be ). 11. Výroba, vlastnosti a použití ušlechtilých kovů a jejich slitin (Au, Ag, kovy platinové skupiny) 12. Výroba, vlastnosti a použití těžkotavitelných kovů a jejich slitin (Ti, W, Mo, Ta) 13. Výroba, vlastnosti a použití rozptýlených kovů a lanthanoidů (Sc, Y, La a kovy vzácných zemin) 14. Výroba, vlastnosti a použití radioaktivních kovů a jejich slitin (U, Ac, Th, Ra, Fr, transurany a transaktinoidy)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  25 3
Rozsah povinné účasti: min. 80 % účast na cvičeních a max. 20 % omluvené neúčasti absolvování testu, výpočtové písemky a laboratorních úloh vypracování a odevzdání laboratorních protokolů, semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní