637-3014/02 – Recyklace neželezných kovů (RNžK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

− student bude umět popsat a charakterizovat vybrané typy odpadů obsahujících neželezné kovy − student bude umět popsat a charakterizovat metody úpravy odpadů, mechanické zpracování a používané separační technologie, možnosti recyklace vybraných typů kovonosných odpadů a jejich následného využití jako druhotných surovin − student bude umět zhodnotit ekologická a ekonomická hlediska využití a zpracování kovonosných odpadů jako druhotných surovin − student bude umět aplikovat své teoretické poznatky pro recyklační technologie

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na druhotné materiály s obsahem neželezných kovů, jejich základní charakteristiku, základní úpravnické postupy a vybrané recyklační technologie. Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními pojmy z oblasti odpadového hospodářství a recyklace a s možnostmi recyklace vybraných typů odpadů a jejich následného využití jako druhotných surovin. Mezi vybrané typy odpadů na bázi neželezných kovů, které jsou charakterizovány komplexně, patří např. odpady hliníku a jeho slitin, odpady mědi a jejích slitin, odpady niklu a olova. Dále pak odpady cínu a zinku. Nedílnou součástí je i přehled platné legislativy týkající se této problematiky. Na zřetel jsou brány i ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných surovin, včetně problematiky těžkých kovů v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší a v pracovním prostředí. Velmi důležitá je i prevence znečištění a nástroje pro snížení rizik.

Povinná literatura:

[1] KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace neželezných kovů. Skripta VŠB - TU Ostrava, 2003, 60 s. [2] MIŠKUFOVÁ, A., HAVLÍK, T. Spracovanie a recyklácia hliníkových odpadov. Equilibria, s.r.o., Košice, 2013, 384 s. ISBN 978-80-8143-080-0. [3] MIŠKUFOVÁ, A., ORÁČ, D., LAUBERTOVÁ, M. Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I. Equilibria, s.r.o., Košice, 2013, 178 s. ISBN 978-80-8143-083-1

Doporučená literatura:

[1] BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TUO, Ostrava, 2004, 87 s. ISBN 80-248-0495-6. [2] BENCKO,V., CIKRT, M., LENER, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada Praha 1995, 282 s. [3] KURAŠ, M. et al. Odpadové hospodářství. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., 2008, 143s. [4] BROŽOVÁ, S., MALCHARCZIKOVÁ, J. et al. Elektroodpad – analýza a možnosti využití. VŠB-TUO, Ostrava, 2008, 100 s. ISBN 978-80-248-1867-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování zápočtového testu, výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny ihned po jeho absolvování.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Pro studenty kombinovaného studia: Vypracování semestrálního projektu na zadané téma a absolvování zápočtového testu. Příklady témat semestrálního projektu: Zpracování odpadů mědi, Zpracování kabelového odpadu, Zpracování odpadů zinku, Zpracování odpadů hliníku, Zpracování odpadního olova, Zpracování tříděných odpadů mosazí a bronzů. Semestrální projekt bude kontrolován vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Odpady obsahující neželezné kovy – základní pojmy, druhy odpadů, třídění a značení. 2. Odpadové hospodářství, legislativa v OH. 3. Recyklace, recyklační technologie vybraných druhů odpadů. 4. Třídění materiálů, používaná zařízení. 5. Úprava odpadů, mechanické zpracování, separace. 6. Odpady mědi a jejích slitin – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, zpracování odpadů, druhotné suroviny. 7. Odpady olova a jeho slitin – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, zpracování odpadů, druhotné suroviny. 8. Odpady hliníku a jeho slitin – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, zpracování odpadů, druhotné suroviny. 9. Odpady niklu – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, zpracování odpadů, druhotné suroviny. 10. Odpady obsahující cín – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, zpracování odpadů, druhotné suroviny. 11. Odpady zinku – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, zpracování odpadů, druhotné suroviny. 12. Odpady wolframu – charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, zpracování odpadů, druhotné suroviny. 13. Odpady obsahující ušlechtilé kovy – přehled, charakteristika, základní třídící a úpravnické metody, zpracování odpadů, druhotné suroviny. 14. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí. Prevence znečištění, evropská směrnice IPPC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.