637-3015/01 – Aplikace neželezných kovů v automobilech (ANKA)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFS, FMT, USP, FEIUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB0034 Ing. Vojtěch Kubeš
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SKO0077 Ing. Jan Škoda
STE0030 Ing. Ondřej Štefek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu bude umět: - klasifikovat neželezné kovy a jejich slitiny - definovat a vysvětlit vliv parametrů procesů zpracování na vlastnosti vybraných materiálů - objasnit vztahy mezi vnitřní strukturou, mikrostrukturou a vlastnostmi materiálů na bázi kovů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií zpracování - provést výběr materiálu a případnou optimalizaci jeho vlastností pro dané podmínky provozování součástí - posoudit a vyhodnotit možné aplikace a jejich výhody - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student předmětu získá v návaznosti na základní znalosti z nauky o materiálu vědomosti o vlastnostech materiálů na bázi neželezných kovů a jejich slitin. Bude znát tepelné zpracování a strukturně fázové složení vybraných slitin v souvislosti s jejich fyzikálními, mechanickými, korozními a dalšími vlastnostmi, jakož i s jejich použitím v automobilovém průmyslu. Poznatky z tohoto předmětu umožní studentovi získat přehled o směrech vývoje nových materiálů a orientovat se v používaných moderních kovových materiálech.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M. Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2017. http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PGM/index.htm. MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4. YAMAGATA, H. The science and technology of materials in automotive engines. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2005. ISBN 9781855737426. DAVIES, G. Materials for Automobile Bodies. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012. ISBN 9780080969794.

Doporučená literatura:

LUKÁČ, I. a Š. MICHNA. Atlas struktur a vad u hliníku a jeho slitin. Děčín: DeltaPrint, 1999. ISBN 80-238-4611-6. LOSERTOVÁ, M. Neželezné kovy a jejich slitiny. Studijní opora k předmětu Kovové materiály II-Neželezné kovy a slitiny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. CANTOR, B., P. GRANT a C. JOHNSTON, ed. Automotive engineering: lightweight, functional, and novel materials. Boca Raton: Taylor & Francis, 2008. ISBN 978-0-7503-1001-7. ABEL, L.A., ed. ASM handbook: nonferrous alloys and special-purpose materials. Volume 2, Properties and selection. Materials Park: ASM International, 1990. ISBN 0-87170-378-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test znalostí, opakování na začátku každé přednášky

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Vypracovat projekt dle zadání, vzoru projektu a v souladu s ISO

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod a přehled materiálů, základní vlastnosti materiálů na bázi neželezných kovů. Přehled vybraných aplikací v konstrukci, karoserii, hnací soustavě, bezpečnostních prvcích, příslušenství aj. Perspektivy aplikací. 2.-7. Lehké slitiny, rozdělení (Al, Mg, Ti), vliv chemického a fázového složení na vlastnosti, optimalizace vlastností pomocí tepelného nebo tepelně-mechanického zpracování. Technologie zpracování. Aplikace a jejich omezení u vybraných slitin. 8.-10. Materiály pro vysokoteplotní použití v automobilovém průmyslu. Strukturní a mechanické vlastnosti. Technologie zpracování. Aplikace na výfukový systém, brzdový systém. 11. Slitiny s jevem tvarové paměti. Optimalizace vlastností pomocí složení a tepelného zpracování. Aplikace v řídicích a kontrolních systémech. 12. Materiály pro elektromagnetické aplikace. 13.-14. Kompozitní materiály. Vliv složení a technologie přípravy na strukturní, mechanické aj. vlastnosti. Omezení a výhody aplikací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.