637-3022/02 – Traumatology (TrPA)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits5
Subject guarantordoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.Subject version guarantordoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLE02 doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Získané znalosti: Student bude schopen:· orientovat se v anatomii pohybového aparátu· klasifikovat a objasnit rozdíly v anatomii pohybového aparátu· vysvětlit vliv základních parametrů pohybového aparátu na možnosti chirurgické poúrazové péče · formulovat výhody a omezení ortotiky a protetikyZískané dovednosti:· posoudit a vyhodnotit možné aplikace implantátů, ortotiky a protetiky· porovnat a vybrat jednotlivé typy chirurgických pomůcek pro poúrazovou léčbu

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky traumatologie pohybového aparátu, seznámit jej s anatomií končetin, hrudníku, pánve a páteře, možnostmi chirurgické léčby a rehabilitace.

Compulsory literature:

[1] BAEHLER, A. Orthopadie-technische Indikationen. Bern: Verlag Hans Huber 1996. [2] LUSARDI MM, NIELSEN CC. Orthotics and prosthetics in rehabilitation. 2nd ed. St. Louis : Saunders Elsevier, 2007. 904 p. ISBN-10: 0-7506-7479-2.

Recommended literature:

[1] SMITH, D. G., MICHAEL, J. W., BOWKER, J. H. Atlas of Amputations and Limb Deficiencies Surgical, Prosthetic, and Rehabilitation Principles (3rd ed.). Rosemont: AAOS, 2004. [2] THOMPSON, R.G., et al. Atlas of orthotics: biomechanical principles and application. 1st ed. Washington: AAOS, 1983. 507 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

2x test znalostí z probrané látky

E-learning

Other requirements

vypracovat projekt s honocením dodaných experimentálních údajů

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Anatomie pohybového aparátu, Anatomie hrudníku a břicha, Traumatologie horní končetiny, Polytraumata, Základy poúrazové a rehabilitační péče

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  25
        Examination Examination 55  20
Mandatory attendence parzicipation: asdfasdfasdfasdfasdf

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanical Engineering BDM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0788A270001) Biomechanical Engineering BDM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner