637-3023/02 – Design and Technology of of Health Care Products (DTZP)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Monika LosertováSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFEI, FMT, FSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student bude schopen- vybrat návrh konstrukce zdravotnických prostředků;- vybrat vhodnou technologii výroby;- sestavit technologický postup;- sestavit kontrolní postup.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Cílem je seznámit studenty s problematikou používaných, alternativních a nově uplatňovaných technologií spojených s návrhem a výrobou zdravotnických prostředků v souvislosti se zákony a technickými normami.

Compulsory literature:

[1] AMIRAM, D. and E. KIMMELMAN. The FDA and Worldwide Quality System Requirements Guidebook for Medical Devices, 2nd Edition. ISBN-13: 978-0873897402 [2] AGRAWAL, C. M. et al. Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications (Cambridge Texts in Biomedical Engineering), Cambridge university press. p. 282-294. ISBN-13: 978-0521116909 [3] OSHIDA, Y. Bioscience and Bioengineering of Titanium Materials. 2nd edition. Elsevier 2013, p.303-332. ISBN 978-0444626257 [4] TRAUMAN, K. A. The FDA and Worldwide Quality System Requirements Guidebook for Medical Devices. ISBN-13: 978-0873897402

Recommended literature:

[1] SELIGSON, D. et al. External Fixation in Orthopedic Traumatology. Springer, 2012, ISBN-13: 978-1447121992 [2] KURTZ, S. M. PEEK. Biomaterial Handbook. Elsevier, 2011, 298 s. ISBN: 978-1-4377-4463-7 [3] STEHLÍK, J., ŠTULÍK, J. Calcaneal fracture. Galén, 2010. ISBN 978-80-246-1798-5

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Dva testy znalostí z přednášek; Projekt kombinujícího nabyté znalosti z přednášek a zadání problému z praxe (od výrobce zdravotnických prostředků). Uzavření předmětu formou písemné zkoušky.

E-learning

Other requirements

zpracování projektu na dané téma na základě praktických úloh

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Není vyučováno v angličtině. 1. Základní přehled technologií a požadavků na konstrukci a design zdravotnických prostředků. 2. Požadavky na konstrukci zdravotnických prostředků. Používané materiály.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  25
        Examination Examination 55  15
Mandatory attendence parzicipation: Min. 80 % povinná účast nacvičeních (Max. 20 % omluvená účast) • Vypracování a odevzdání pro semestrálního projektu • Absolvování testu

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanical Engineering TVB P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0788A270001) Biomechanical Engineering TVB P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner