637-3024/02 – Reaction of organism with materials (RORM)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Monika LosertováSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
KOP0235 Ing. Michal Kopelent
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

student will be able to - define and explain processes and reactions of materials and living cells; - evaluate materials and coatings in the context of special requirements of biomedicine; - search, analyze and critically evaluate knowledge found in professional bibliography

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

Biotolerance kovových materiálů v tělních tekutinách je spojena s iniciací a rozvojem korozních či jiných degradační dějů, které vyvolávají toxické a alergenní reakce. Tyto reakce následně způsobují pooperační komplikace a peri-implantační reakce. Příklady reakcí budou ukázány na materiálech běžně používaných v lékařství, které nejsou vůči lidskému tělu neutrální. Budou nastíněny rovněž perspektivy vývoje nových materiálů pro traumatologii.

Compulsory literature:

[1] DEE, K.C., D.A. PULEO and R. BIZIOS. Tissue-Biomaterial Interactions. An Introduction to. New Jersey: Wiley-Liss. 2002. ISBN 0-471-25394-4. [2] AGRAWAL, C. M. et al. Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications (Cambridge Texts in Biomedical Engineering), Cambridge university press. p. 48-73, 295-340 ISBN: 978-0521116909 [3] OSHIDA, Y. Bioscience and Bioengineering of Titanium Materials. 2nd edition. Elsevier, 2013, pp.139-260, ISBN: 978-0444626257 [4] ALBERTS, B. et al. Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, Garland Science 2009. 1728 p. ISBN: 978-0815341055 [5] Regulation EC 1272/2008 [6] Regulation EC 726/2004 [7] Regulation 540/95 (31995R0540)

Recommended literature:

[1] Résumés des communications. 86e Réunion annuelle de la Société francaise de chirurgie orthopédique et traumatologie. Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique. 2011 97S, S248—S358 [2] LANZA, R. LANGER, R., VACANTI, J.P. Principles of Tissue Engineering 4 edition Academic Press; 2013, 1936 p. ISBN-13: 978-0123983589

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Opakování probrané látky na začátku každé přednášky. Před vlastní zkouškou z předmětu musí student prokázat minimální znalosti ze studia prostřednictvím absolvování zápočtového testu, jehož výsledky budou vyhodnoceny a bezprostředně mu sděleny (ústně nebo e-mailem). Zkouška se skládá z části písemné a ústní.

E-learning

TEAMS

Other requirements

Zpracování zadané problematiky a výsledků provedených testů do projektu; Zápočtový test.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět není vyučován v angličtině - Introduction - review of classes of applied material systems and possible reactions with living tissues.Information resource. - Theory of toxicity.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  25
        Examination Examination 55  20 3
Mandatory attendence participation: Min. 80 % povinná účast na cvičeních (Max. 20 % omluvená účast) • Vypracování a odevzdání semestrálního projektu • Absolvování testu

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0788A270001) Biomechanical Engineering VSZ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanical Engineering VSZ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N0788A270001) Biomechanical Engineering VSZ P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner