637-3030/01 – Moderní recyklační technologie (MRT)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět popsat recyklační technologie, jejich charakteristiky, rozdělení; -vyjmenovat postupy recyklace odpadních látek-hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem kovů i nekovových materiálů, rafinace získaných produktů; -vyjmenovat ekologická a ekonomická hlediska moderních recyklačních technologií, současnou situaci a recyklační technologie v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student bude umět popsat recyklační technologie, jejich charakteristiky, rozdělení-vyjmenovat postupy recyklace odpadních látek-hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem kovů i nekovových materiálů, rafinace získaných produktů-vyjmenovat ekologická a ekonomická hlediska moderních recyklačních technologií, současnou situaci a recyklační technologie v České republice

Povinná literatura:

TAKAČOVÁ, Z. Základné informacie o odpadoch. Košice: TU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. HERČÍK, M. Životní prostředí: základy environmentalistiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5. BOŽEK, F., R. URBAN a Z. ZEMÁNEK. Recyklace. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-238-9919-8. RAO, S.R. Resource recovery and recycling from metallurgical wastes. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 0-08-045131-4. BROŽOVÁ, S. Moderní recyklační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018.

Doporučená literatura:

BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0495-6. BROŽOVÁ, S. Možnosti recyklace vybraných materiálů: Możliwości recyklingu wybranych materiałów. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-880-9. JUCHELKOVÁ, D. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0753-X. BROŽOVÁ, S., J. MALCHARCZIKOVÁ, P. VÁŇOVÁ, et al. Elektroodpad - analýza a možnosti využití. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2008. ISBN 978-80-248-1867-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

není k dispozici

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu, absolvování průběžných testů, laboratorní práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do moderních recyklačních technologií 2. Základní definice a rozdělení recyklačních technologií 3. Legislativa v oblasti recyklace 4. Porovnání s klasickými recyklačními technologiemi 5. Technologie zpracování nebezpečných látek v odpadech 6. Technologie termického rozkladu , pyrolýza a plazma 7. Technologie zpracování bioodpadu 8. Procesy biologického rozkladu 9. Technologie zpracování spalitelných odpadů 10. Technologie zpracování nevyužitelných odpadů 11. Recyklační technologie využitelné ve stavebnictví 12. Recyklační a regranulační technologie 13. Recyklace „za studena“ 14. Alternativní bezodpadové technologie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku