637-3031/01 – Biotechnologie (Bt)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti biotechnologie, používanými procesy a technologiemi -získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu -informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen jak na základní pojmy z oblasti biotechnologie. Informace, které umožní pochopení dějů probíhajících v živých organismech v metalurgických procesech. Pozornost je věnována využití bioprocesů v hydrometalurgii. Jsou zde také prezentovány možnosti využití biotechnologických procesů při výrobě kovů a snížení její energetické náročnosti.

Povinná literatura:

KADUKOVÁ, J. a M. ŠTOFKO. Základy biotechnologií. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. ISBN 80-8073-495-X. ŠEFLOVÁ, J. Odborné kapitoly k nakládání z biologicky rozložitelnými komunálními odpady. Praha: IREAS, 2010. ISBN 978-80-86684-60-4. HERČÍK, M. Životní prostředí: základy environmentalistiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5. MUNROE, G. Manual of On-Farm Vermicomposting and Vermiculture. Nova Scotia: Organic Agriculture Centre of Canada, 2007. BROŽOVÁ, S. Biotechnologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018.

Doporučená literatura:

VODRÁŽKA, Z. Biotechnologie. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0293-6. FEČKO, P., M. KUŠNIEROVÁ, V. ČABLÍK a I. PEČTOVÁ. Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0700-9. SLIVKA, V., V. DIRNER a M. KURAŠ. Odpadové hospodářství I: praktická příručka. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2006. ISBN 80-248-1245-2. HANČ, A. a P. PLÍVA. Vermikompostování bioodpadů. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2013. ISBN 978-80-213-2422-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

není k dispozici

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu, absolvování průběžných testů, laboratorní práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do biotechnologie 2. Vývoj biotechnologií v oblasti zpracování kovonosných surovin 3. Základní poznatky o chemickém složení organizmu 4. Biogenní prvky 5. Biopolymery 6. Buňka 7. Charakteristika organizmů používaných v biotechnologiích 8. Enzymy a biokatalýza 9. Kultivace mikroorganizmů 10. Sterilizace a dezinfekce 11. Substáty používané v biologických procesech 12. Bioreaktory 13. Fermentory 14. Bezpečnost práce se surovinami a jejich skladování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní