637-3032/01 – Recyklace specifických odpadů (ReSO)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - klasifikovat a charakterizovat jednotlivé druhy specifických odpadů, - definovat a vysvětlit základní parametry předmětných materiálů, - posoudit a vyhodnotit možné techniky zpracování předmětných odpadů, - formulovat přednosti a nedostatky různých způsobů zpracování. - provést výběr technologie pro recyklaci vybraného typu specifického odpadu, - optimalizovat technologické parametry procesů recyklace vybraných druhů odpadů s ohledem na okolní životní prostředí, - aplikovat poznatky při řešení technologických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku recyklace specifických typů odpadů, které nespadají do žádné skupiny klasických odpadů, dále na jejich vlastnosti a strukturu spotřeby jako budoucích surovinových zdrojů. Je rovněž diskutováno jejich případné nebezpečí pro člověka či životní prostředí. Seznamuje studenty s vybranými druhy odpadů s významným obsahem neželezných kovů a dalších cenných nekovových složek, jejich charakteristikami a možnostmi technologií zpracování a recyklace. Při recyklačních postupech si všímá pyrometalurgických i hydrometalurgických procesů a zaměřuje se detailněji na recyklační procesy stříbra, autokatalyzátorů, radioaktivnách odpadů, baterií a akumulátorů a jiných materiálů.

Povinná literatura:

BOŽEK, F., R. URBAN a Z. ZEMÁNEK. Recyklace. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-238-9919-8. DLOUHÝ, Z. Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Brno: VUTIUM, 2009. ISBN 978-80-214-3629-9. BEŇO, Z. Recyklace: efektivní způsoby zpracování odpadů. Brno: Vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-214-4240-5. http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/637/637-Recyklace_specifickych_odpadu.pdf. WORRELL, E. a M. A. REUTER, ed. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Amsterdam: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-396459-5.

Doporučená literatura:

TAKÁČOVÁ, Z. a A. MIŠKUFOVÁ. Základné informácie o odpadoch. Equilibria, s.r.o.: Košice, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace neželezných kovů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0485-9. BENCKO, V., M. CIKRT a J. LENER. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Vyd. 2. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-150-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Student vypracuje a odevzdá semestrální projekt v rozsahu 10-15 stran na zadané téma zaměřené na problematiku recyklace vybraných typů odpadů. Do seminární práce nebudou zahrnuty výsledky vlastní experimentální práce. Prokáže znalosti formou testu. Prokáže znalosti pří řešení technologického problému.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, charakteristika vybraných odpadů, základní pojmy. 2. Odpadní magnety. 3. Upotřebené katalyzátory, autokatalyzátory. 4. Odpady stříbra pevné. 5. Odpady stříbra tekuté. 6. Radioaktivní odpady. 7. Použité baterie a akumulátory. 8. Zpracování odpadů kompozitů. 9. Kombinované odpady. 10. Vybrané typy odpadů na bázi polymerů. 11. Autovraky jako zdroj druhotných surovin. 12. Recyklace odpadů obsahujících rtuť. 13. Odpady wolframu. 14. Problematika zpracování vysloužilých fotovoltaických panelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní