637-3034/01 – Oborový seminář (OS)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Příprava studentů k provedení literární rešerše z vědeckých publikací. • Orientace v dostupných e-zdrojích, které jsou pro jejich obor důležité. • Prezentace a zadání témat diplomových prací, postup jejich přípravy. • Zásady vědecké práce a odborné prezentace. • Vypracování plánu experimentální činnosti a postupu pro hodnocení získaných výsledků v součinnosti s vedoucím práce nebo konzultantem. • Realizace odborných přednášek na vybraná témata, vedených specialisty a experty z praxe. • Realizace exkurzí do výzkumných laboratoří univerzity a výrobních provozů různých společností, související se zaměřením dané specializace.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Rozšíření nabytých poznatků z předmětů profilujícího základu dané specializace formou přednášek odborných pracovníků a exkurzí v laboratořích a podnicích, zabývajícími se výrobou a zpracováním neželezných kovů a jejich slitin a recyklací materiálů.

Povinná literatura:

Odborná literatura dle zadaného tématu diplomové práce. Zásady pro vypracování diplomové práce. VŠB-TUO, FMMI. Aktuální verze dostupná z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/.

Doporučená literatura:

MICHALÍK, P., Z. ROUB a V. VRBÍK. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-828-2 KŘIVDA, V. a J. ŠIROKÝ. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1269-X ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5. sborníky konferencí a závěrečné zprávy uložené na katedře

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Aplikace znalostí na experimentální úlohy a literární rozbor.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na přípravu studentů k provedení literární rešerše, seznámení se s problematikou týkající se zadání diplomové práce. Student provede v součinnosti s vedoucím práce nebo konzultantem plán experimentálních prací a připraví postup pro hodnocení získaných výsledků. Součástí předmětu mohou být také exkurze (i vícedenní) do oborově zaměřených podniků a institucí v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku