637-3034/02 – Branch seminar (OS)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Preparation of students for literary research from scientific publications. • Orientation in the available e-resources that are important for theie field. • Presentation and assignment of diploma thesis topics, preparation process. • Principles of scientific work and professional presentation. • Developing an experimental activity plan and a procedure for evaluating the results obtained in collaboration with the supervisor or consultant. • Realization of expert lectures on selected topics, led by specialists and experts from apllication sphere. • Realization of excursions to the research laboratories of university and production plants of different companies related to the specialization focus.

Teaching methods

Seminars
Individual consultations
Experimental work in labs
Other activities

Summary

Extending the acquired knowledge from the subjects of profiling bases of the given specialization in the form of lectures by experts and excursions in laboratories and companies involved in the production and processing of non-ferrous metals and their alloys and the recycling of materials.

Compulsory literature:

related with the given theme

Recommended literature:

final reports of the projects solved at departement 637 recent publications on www.sciencedirect.com

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

konzultace a kontrola zpracovaných údajů a podkladů

E-learning

Other requirements

aktivní spolupráce s pedagogy a vedoucím práce

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je zaměřen na - přípravu studentů k provedení literární rešerše z vědeckých publikací, - zadání témat diplomových prací - vypracování plánu experimentální činnosti a postupu pro hodnocení získaných výsledků v součinnosti s vedoucím práce nebo konzultantem - prohloubení nabytých poznatků prostřednictvím exkurzí do vybraných laboratoří zabývajících se přípravou, testováním a designem materiálů, implantátů a zdravotnických prostředků (exkurze u předních výrobců lékařské techniky, např. MEDIN a.s., PROTEOR CZ spol.s r.o., exkurze v Traumacentru Fakultní nemocnice Ostrava, apod.)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N3923) Materials Engineering (3901T077) Biomechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3923) Materials Engineering (3901T077) Biomechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3923) Materials Engineering (3901T077) Biomechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3923) Materials Engineering (3901T077) Biomechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.