637-3034/02 – Oborový seminář (OS)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Příprava studentů k provedení literární rešerše z vědeckých publikací. • Orientace v dostupných e-zdrojích, které jsou pro jejich obor důležité. • Prezentace a zadání témat diplomových prací, postup jejich přípravy. • Zásady vědecké práce a odborné prezentace. • Vypracování plánu experimentální činnosti a postupu pro hodnocení získaných výsledků v součinnosti s vedoucím práce nebo konzultantem. • Realizace odborných přednášek na vybraná témata, vedených specialisty a experty z praxe. • Realizace exkurzí do výzkumných laboratoří univerzity a výrobních provozů různých společností, související se zaměřením dané specializace.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Rozšíření nabytých poznatků z předmětů profilujícího základu dané specializace formou přednášek odborných pracovníků a exkurzí v laboratořích a podnicích, zabývajícími se výrobou a zpracováním neželezných kovů a jejich slitin a recyklací materiálů.

Povinná literatura:

Odborná literatura dle zadaného tématu diplomové práce. Zásady pro vypracování diplomové práce. VŠB-TUO, FMMI. Aktuální verze dostupná z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/.

Doporučená literatura:

MICHALÍK, P., Z. ROUB a V. VRBÍK. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-828-2 KŘIVDA, V. a J. ŠIROKÝ. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1269-X ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5. sborníky konferencí a závěrečné zprávy uložené na katedře

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace a kontrola zpracovaných údajů a podkladů

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní spolupráce s pedagogy a vedoucím práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíle předmětu: Prohloubení nabytých poznatků interdisciplinárních základů biomechaniky živých systémů a jejich aplikace při přípravě a zpracování literární rešerše a plánování experimentů pro diplomovou práci. Předmět je zaměřen na - přípravu studentů k provedení literární rešerše z vědeckých publikací, - zadání témat diplomových prací - vypracování plánu experimentální činnosti a postupu pro hodnocení získaných výsledků v součinnosti s vedoucím práce nebo konzultantem - prohloubení nabytých poznatků prostřednictvím exkurzí do vybraných laboratoří zabývajících se přípravou, testováním a designem materiálů, implantátů a zdravotnických prostředků (exkurze u předních výrobců lékařské techniky, např. MEDIN a.s., PROTEOR CZ spol.s r.o., exkurze v Traumacentru Fakultní nemocnice Ostrava, apod.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.