637-3035/01 – Diplomový seminář I (DiS I)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je dílčí zpracování diplomové práce, kdy teoretická část diplomové práce bude již zcela zpracována. Student bude umět - kriticky hodnotit odbornou literaturu související s tématem práce - hodnotit na základě provedeného literárního rozboru publikované experimentální údaje - dohledat relevantní výsledky z publikovaných experimentů - popsat principy související s tématem práce - provádět relevantní analýzu vlastních experimentálně získaných dat

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Diplomový seminář I je zaměřen na zpracování literární rešerše zadaného tématu diplomové práce. Na základě zpracovaných literárních podkladech pak student vypracuje teoretickou část absolventské práce. Dále je předmět zaměřen na návrh a ověření experimentálních postupů pro řešení praktické části diplomové práce.

Povinná literatura:

[1] Konkrétní literární zdroje uvedené v zadání diplomové práce [2] Požadavky pro vypracování závěrečných prací dle Pokynů katedry 637 [3] Zásady pro vypracování diplomové práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/ [4] ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s.

Doporučená literatura:

[1] Odborná literatura dle zadaného tématu diplomové práce. [2] Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. [3] sborníky konferencí a závěrečné zprávy uložené na katedře [4] Liška, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008,93 s. ISBN 978-80-86946-64-1 [5] Michalík, P., Roub, Z., Vrbík, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2 [6] Křivda, V., Široký, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace a hodnocení výsledků. Průběžně budou zadávány individuální úkoly s týdenním termínem.

E-learning

Další požadavky na studenta

znalost angličtiny, zapojení do výzkumné činnosti katedry

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Diplomový seminář I je zaměřen na zpracování literární rešerše zadaného tématu diplomové práce. Na základě zpracovaných literárních podkladech pak student vypracuje teoretickou část absolventské práce. Dále je předmět zaměřen na návrh a ověření experimentálních postupů pro řešení praktické části diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.