637-3036/02 – Diplomový seminář II (DiS II)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je kompletní zpracování diplomové práce. Student bude schopen: − samostatně experimentálně pracovat, − vypracovat a vyhodnotit literární rešerši v rámci zadaného tématu − ve spolupráci s vedoucím, případně s konzultantem vyhodnotit dosažené výsledky a provést analýzu a syntézu v souladu s provedenou rešerší

Vyučovací metody

Semináře
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na činnosti vedoucí k samostatnému dopracování diplomové práce včetně konečného zpracování literární rešerše a experimentální části práce. Diplomová práce musí obsahovat popis experimentů, shrnutí získaných výsledků včetně diskuse těchto výsledků a následného hodnocení v souvislosti s provedenou literární rešerší. V práci je vhodné uvést možné praktické aplikace poznatků, případně návrh postupu dalších prací nebo vhodných postupů. Součástí předmětu je i příprava obhajoby a prezentace závěrečné práce před státnicovou komisí.

Povinná literatura:

[1] Konkrétní literární zdroje uvedené v zadání diplomové práce [2] Požadavky pro vypracování závěrečných prací dle Pokynů katedry 637 [3] Zásady pro vypracování diplomové práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/

Doporučená literatura:

[1] ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

pravidelné konzultace výsledků experimentální práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Hlavním cílem předmětu je kompletní zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen zejména na zpracování experimentální části diplomové práce, většinou v laboratořích kateder, které zajišťují studijní obor, případně ve spolupráci s praxí na externích pracovištích. Práce probíhají pod dohledem vedoucích diplomových prací. Studenti mohou podle potřeby pokračovat také na teoretické (rešeršní) části diplomové práce. Náplní předmětu je i finalizace diplomové práce až po její odevzdání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.