638-0003/02 – System Theory ()

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject introduces to basic terms of system theory and system applications.It deals with set theory problems and its exploitation for system definition and description,with basic terms of operational and network analysis and basic preview about mathematical description,characteristics and behavior of static and dynamic systems(L-transformation,Z-transformation,static and dynamic characteristics). In practice students are introduced to Boolean algebra of logic basis, methods of mathematical description, minimization and modeling of logic systems.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy teorie systémů - systém,prvek,vazba,struktura,vstupy,výstupy, okolí systému. Pojem množina, typy množin,vztahy mezi množinami,operace s množinami,relace, výroková funkce,operace s výroky. 2. Subsystémy a dílčí systémy, hierarchie. Logické systémy - základy Booleovy algebry logiky. 3. Chování systému,jeho stav a vlastnosti,operátor transformace systému. Základní pravidla modelování logických funkcí. 4. Klasifikace systémů podle různých hledisek. Minimalizace logických funkcí. 5. Model systému,identifikace,modelování a simulace systémů. Řešení kombinačních logických systémů,příklady. 6. Řízení systémů - obecný princip řízení,druhy řízení,druhy regulace. Řešení sekvenčních logických systémů,příklady. 7. Statické systémy - matematický popis,příklady statických systémů. Teorie grafů - základní pojmy,kódový popis systémů pomocí matic, identifikační a precedenční matice,úkoly na statických systémech - identifikační,úkoly o rozhraní. 8. Metoda kritické cesty (CPM) - princip a symbolika. Metoda kritické cesty, příklady. 9. Dynamické systémy - matematický popis,příklady dynamických systémů. Základní dynamické charakteristiky. 10.Laplaceova transformace - základní vlastnosti. Příklady převodu spojitých funkcí přímou a zpětnou Laplaceovou transformací, tabulky Laplaceovy transformace. 11.Statické a dynamické vlastnosti dynamických systémů - statická charakteristika,dynamické charakteristiky. Laplaceova transformace - určování originálů z obrazů,příklady. 12.Dělení systémů podle řádu lineární diferenciální rovnice. Řešení lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace, přenos spojitých funkcí,příklady. 13.Z - transformace - základní vlastnosti. Příklady převodu diskrétních funkcí přímou a zpětnou Z - transformací, tabulky Z - transformace. 14.Z - transformace - určování originálů z obrazů. Řešení lineárních diferenčních rovnic pomocí Z - transformace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.