638-0003/02 – Teorie systémů ()

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy systémové teorie a systémových aplikací. Jeho náplní je uvedení do problematiky teorie množin a její využití pro definici a popis systémů, jsou probírány metody operační a síťové analýzy (teorie grafů - kódový popis systémů pomocí matic, metoda CPM). Posluchači získají základní přehled o matematickém popisu, vlastnostech a chování statických a dynamických systémů (Laplaceova transformace, Z transformace, statické a dynamické charakteristiky). Ve cvičení jsou probírány základy Booleovy algebry logiky, metody matematického popisu, minimalizace a modelování logických systémů.

Povinná literatura:

Tomis, L. - Němec, F. - Balcová, J. : Základy teorie systémů, skripta VŠB, Ostrava, 1989 Vítečková, M. : Matematické metody v řízení, L a Z transformace, příručka, VŠB-TU Ostrava, 1995 Matematické metody používané v oblasti automatizace a řízení, http://www.fs.vsb.cz/books/MatMet/ATR.htm Vrožina, M. - Koběrský, J.: Základy automatizace technologických procesů, učební texty dálkového studia FMMI, VŠB - TU, Ostrava, 1998 Jančíková, Z.: Teorie systémů, interní materiály katedry, 2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy teorie systémů - systém,prvek,vazba,struktura,vstupy,výstupy, okolí systému. Pojem množina, typy množin,vztahy mezi množinami,operace s množinami,relace, výroková funkce,operace s výroky. 2. Subsystémy a dílčí systémy, hierarchie. Logické systémy - základy Booleovy algebry logiky. 3. Chování systému,jeho stav a vlastnosti,operátor transformace systému. Základní pravidla modelování logických funkcí. 4. Klasifikace systémů podle různých hledisek. Minimalizace logických funkcí. 5. Model systému,identifikace,modelování a simulace systémů. Řešení kombinačních logických systémů,příklady. 6. Řízení systémů - obecný princip řízení,druhy řízení,druhy regulace. Řešení sekvenčních logických systémů,příklady. 7. Statické systémy - matematický popis,příklady statických systémů. Teorie grafů - základní pojmy,kódový popis systémů pomocí matic, identifikační a precedenční matice,úkoly na statických systémech - identifikační,úkoly o rozhraní. 8. Metoda kritické cesty (CPM) - princip a symbolika. Metoda kritické cesty, příklady. 9. Dynamické systémy - matematický popis,příklady dynamických systémů. Základní dynamické charakteristiky. 10.Laplaceova transformace - základní vlastnosti. Příklady převodu spojitých funkcí přímou a zpětnou Laplaceovou transformací, tabulky Laplaceovy transformace. 11.Statické a dynamické vlastnosti dynamických systémů - statická charakteristika,dynamické charakteristiky. Laplaceova transformace - určování originálů z obrazů,příklady. 12.Dělení systémů podle řádu lineární diferenciální rovnice. Řešení lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace, přenos spojitých funkcí,příklady. 13.Z - transformace - základní vlastnosti. Příklady převodu diskrétních funkcí přímou a zpětnou Z - transformací, tabulky Z - transformace. 14.Z - transformace - určování originálů z obrazů. Řešení lineárních diferenčních rovnic pomocí Z - transformace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku