638-0005/02 – Methods of Computer Technology (-)

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1967/1968Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able to - use more coplicated of office programs functions; - use spredscheets for numerical mathematic tasks solving; - to build a basic hypertext applications; - to build a basic database application.

Teaching methods

Summary

Course proposes students with software of personal computer as a tool for assistance of creative engineering work. It aquatints them with advanced work with word processor, spreadsheet, principles of work with graphics information, working with hypertext and using database systems

Compulsory literature:

1. SOBOTKA a kolektiv: Office 2000, Computer Press, Praha 2000 2. MĚSTECKÝ P. a kolektiv.: Microsoft Office 2000 a XP, 1. vydání, Computer Press, Praha 2002 3. HLAVENKA, J. aj.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web. 1. vyd. Praha : Computer Press, 1997. 4. MILDA, M.: HTML pro začátečníky. Kopp,České Budějovice, 2000.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 –2. Pokročilá práce s textovým editorem. Formátování textu, styl odstavce, formátování dokumentu. Šablony a průvodci, galerie stylů, vytváření a úpravy stylů. Hromadná korespondence, automatizace pomocí maker. 2. –3. Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem. Grafická prezentace dat, pohledy, publikování dat v v sítiWWW. Seznamy, řazení dat, filtrování, datové formuláře, souhrny. Kontingenční tabulky. Analytické nástroje, scénáře, hledání řešení a řešitel. Makra a základy programování ve Visual Basicu. 4. –5. Vytváření prezentací. Vytvoření vzhledu prezentace, kontrola stylu, použití předlohy snímku, práce se schématy. Práce v různých zobrazeních. Práce se snímky, přidání a formátování textu, formátování odstavců. Kreslení a práce s objekty.Práce s rovnicemi, tabulkami a grafy. Spuštění a řízení prezentace. 5. Teorie databázových systémů, Modelování reality, datové modely, zobrazení reality a vztahů mezi entitami. Typy datových modelů. Konceptuální schéma. E-R model. Fyzické organizace dat. 6. Databáze Microsoft Access, spuštění programu, vytvoření nové databáze, otevření existující databáze, zavření databáze, ukončení programu.Plocha hlavního okna Accessu, použití myši, panelů nabídek, panelu nástrojů, dialogová okna ovládání průvodců, okno databáze, okna objektů databáze. 7. Práce v tabulce, datový list a pohyb v něm, přidání nového záznamu, úpravy stávajícího záznamu, rušení údajů v datovém listu, hledání údajů, záměna údajů, práce se sloupci, nastavení vzhledu buněk. Úprava struktury tabulky, vytvoření dalších tabulek, relace mezi tabulkami. 8. Formuláře, automatický formulář, průvodce formulářem, vytvoření formuláře pomocí návrhového zobrazení, úprava formulářů. Tisk údajů – sestavy, automatická sestava, průvodce sestavou, vytvoření sestavy pomocí návrhového zobrazení, úpravy a tisk sestav. Výběr údajů, filtry a dotazy. 9. Základy jazyka HyperText Markup Language (HTML). Struktura stránky, odstavce, písmo. 10. Formáty obrázků, vložení obrázku. Uniform Resource Locator, Odkazy na stánkách, relativní URL. Odkazy na části dokumentu, funkce stránek. 11. Formátování. Nadpisy, struktura stránek, číslovaný seznam s odrážkami. Seznam definic, předformátovaný text. 12. Tabulky, atributy buněk, atributy řádku a tabulky. Rámy a jejich struktura. Obsah rámů, vzájemná spolupráce. Formuláře a jejich funkce. Jednoduché vstupní prvky, složitější vstupní prvky. CGI, výstup a vstup. 13. HTTP protokol. Dotaz – odpověď, zprostředkovatelé, recyklované spojení. Animace stránek, blikání, animovaný GIF, pseudoanimace pomocí http, Java, Javascript. 14. kaskádové definice stylů, písmo, vlastnosti textu, blok a jeho přátelé, vlastnosti bloku, formátování stránky, ovlivňování seznamu. Navigace, odkazy, okolí stránky, navigační lišta, obsah.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.