638-0005/05 – Metody výpočetní techniky (-)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět - využívat složitější funkce kancelářských aplikaci; - využívat tabulkový procesor pro řešení úloh numerické matematiky. Bude schopen - vytvářet jednoduché hypertextové aplikace; - bude schopen vytvořit jednoduchou databázi.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s programovým vybavením osobního počítače jako podpory tvůrčí technické práce. Navazuje na dovednosti získané na střední škole. Prohlubuje poznatky a dovednosti klasických kancelářských aplikací a to jak v práci s textem tak i v oblasti inženýrských výpočtů. Prohlubuje znalosti posluchače v práci s tabulkovým procesorem a ukazuje jeho použití v oblasti maticového počtu, řešení soustavy rovnic, matematické statistiky a řešení základních úloh variačního počtu včetně vhodné grafické prezentace. Při práci s textovým editorem klade důraz na náročnější práci s textem a jeho vhodným propojením s audiovizuální prezentací. Dává studentům základ práce s grafickými informacemi od jejich pořízení až po základy jejich zpracování zejména v prezentacích. Návazným tématem je pak práce s hypertextem a jeho uplatnění jak v prostředí osobního počítače tak i v síti Internet. Studenti získají základní informace o uplatnění a vytváření databází.

Povinná literatura:

1. SOBOTKA a kolektiv: Office 2000, Computer Press, Praha 2000 2. MĚSTECKÝ P. a kolektiv.: Microsoft Office 2000 a XP, 1. vydání, Computer Press, Praha 2002 3. HLAVENKA, J. aj.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web. 1. vyd. Praha : Computer Press, 1997. 4. MILDA, M.: HTML pro začátečníky. Kopp,České Budějovice, 2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 –2. Pokročilá práce s textovým editorem. Formátování textu, styl odstavce, formátování dokumentu. Šablony a průvodci, galerie stylů, vytváření a úpravy stylů. Hromadná korespondence, automatizace pomocí maker. 2. –3. Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem. Grafická prezentace dat, pohledy, publikování dat v v sítiWWW. Seznamy, řazení dat, filtrování, datové formuláře, souhrny. Kontingenční tabulky. Analytické nástroje, scénáře, hledání řešení a řešitel. Makra a základy programování ve Visual Basicu. 4. –5. Vytváření prezentací. Vytvoření vzhledu prezentace, kontrola stylu, použití předlohy snímku, práce se schématy. Práce v různých zobrazeních. Práce se snímky, přidání a formátování textu, formátování odstavců. Kreslení a práce s objekty.Práce s rovnicemi, tabulkami a grafy. Spuštění a řízení prezentace. 5. Teorie databázových systémů, Modelování reality, datové modely, zobrazení reality a vztahů mezi entitami. Typy datových modelů. Konceptuální schéma. E-R model. Fyzické organizace dat. 6. Databáze Microsoft Access, spuštění programu, vytvoření nové databáze, otevření existující databáze, zavření databáze, ukončení programu.Plocha hlavního okna Accessu, použití myši, panelů nabídek, panelu nástrojů, dialogová okna ovládání průvodců, okno databáze, okna objektů databáze. 7. Práce v tabulce, datový list a pohyb v něm, přidání nového záznamu, úpravy stávajícího záznamu, rušení údajů v datovém listu, hledání údajů, záměna údajů, práce se sloupci, nastavení vzhledu buněk. Úprava struktury tabulky, vytvoření dalších tabulek, relace mezi tabulkami. 8. Formuláře, automatický formulář, průvodce formulářem, vytvoření formuláře pomocí návrhového zobrazení, úprava formulářů. Tisk údajů – sestavy, automatická sestava, průvodce sestavou, vytvoření sestavy pomocí návrhového zobrazení, úpravy a tisk sestav. Výběr údajů, filtry a dotazy. 9. Základy jazyka HyperText Markup Language (HTML). Struktura stránky, odstavce, písmo. 10. Formáty obrázků, vložení obrázku. Uniform Resource Locator, Odkazy na stánkách, relativní URL. Odkazy na části dokumentu, funkce stránek. 11. Formátování. Nadpisy, struktura stránek, číslovaný seznam s odrážkami. Seznam definic, předformátovaný text. 12. Tabulky, atributy buněk, atributy řádku a tabulky. Rámy a jejich struktura. Obsah rámů, vzájemná spolupráce. Formuláře a jejich funkce. Jednoduché vstupní prvky, složitější vstupní prvky. CGI, výstup a vstup. 13. HTTP protokol. Dotaz – odpověď, zprostředkovatelé, recyklované spojení. Animace stránek, blikání, animovaný GIF, pseudoanimace pomocí http, Java, Javascript. 14. kaskádové definice stylů, písmo, vlastnosti textu, blok a jeho přátelé, vlastnosti bloku, formátování stránky, ovlivňování seznamu. Navigace, odkazy, okolí stránky, navigační lišta, obsah.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.