638-0011/01 – System Identification ()

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
VRO30 prof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Identifikace v procesu poznání a v procesu řízení. 2. Apriorní a aposteriorní informace o identifikovaném systému. 3. Klasifikace metod identifikace, identifikace struktury a parametrů systémů. 4. Identifikace metodou matematicko - fyzikální analýzy. 5. Deterministické metody identifikace, analýza přechodových charakteristik. 6. Identifikace metodou postupné integrace. 7. Určování frekvenčních charakteristik, metody harmonické analýzy 8. Adaptivní metody identifikace. 9. Statistické metody identifikace, popis systémů diferenčními rovnicemi. 10. Náhodné procesy, vlastnosti bílého šumu a pseudonáhodných signálů. 11. Formulace stochastických modelů pomocí chyby rovnice a chyby výstupu. 12. Identifikace lineárních a nelineárních systémů, statistická analýza naměřených údajů. 13. Identifikace metodou korelační analýzy. 14. Identifikace metodou nejmenších čtverců a zobecněnou metodou nejmenších čtverců. 15. Identifikace metodou maximální věrohodnosti.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner