638-0011/02 – Identifikace systému ()

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
VRO30 prof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Jsou probírány metody vytváření matematického popisu řízených systémů. Jsou probrány metody matematicko-fyzikální analýzy a zejména pak metody experimentální identifikace. Pozornost je věnována deterministickým způsobům identifikace i identifikaci s náhodným průběhem vstupních veličin identifikovaných systémů, dále pak metodám jednorázové i průběžné adaptivní identifikace. Na základě počtu pravděpodobnosti a teorie náhodných procesů jsou uceleně probrány základy stochastického modelování a uvedeny základní statistické metody identifikace systémů.

Povinná literatura:

Interní materiály katedry 638 Soukup I. Identifikace systémů. SNTL Praha 1986 Lavrin A. Identifikacia systémov. TU Košice 1987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Identifikace v procesu poznání a v procesu řízení. 2. Apriorní a aposteriorní informace o identifikovaném systému. 3. Klasifikace metod identifikace, identifikace struktury a parametrů systémů. 4. Identifikace metodou matematicko - fyzikální analýzy. 5. Deterministické metody identifikace, analýza přechodových charakteristik. 6. Identifikace metodou postupné integrace. 7. Určování frekvenčních charakteristik, metody harmonické analýzy 8. Adaptivní metody identifikace. 9. Statistické metody identifikace, popis systémů diferenčními rovnicemi. 10. Náhodné procesy, vlastnosti bílého šumu a pseudonáhodných signálů. 11. Formulace stochastických modelů pomocí chyby rovnice a chyby výstupu. 12. Identifikace lineárních a nelineárních systémů, statistická analýza naměřených údajů. 13. Identifikace metodou korelační analýzy. 14. Identifikace metodou nejmenších čtverců a zobecněnou metodou nejmenších čtverců. 15. Identifikace metodou maximální věrohodnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku