638-0012/02 – Teorie automatického řízení II. (TAŘ2)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1964/1965Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní principy řízení. Student bude umět identifikovat vlastnosti dynamických systémů. Student bude umět demonstrovat funkce řídicích systémů. Student bude umět analyzovat problematiku technické aplikace automatického řízení.

Vyučovací metody

Anotace

Jsou probrány základní principy teorie automatického řízení. Pozornost je věnována metodám spojité lineární regulace, syntéze regulačních obvodů, diskrétní regulace. Závěr přednášek je zaměřen na výklad principů fuzzy regulace a využití umělé inteligence pro řízení. Předmět podává ucelenou informaci o problematice řešení úloh řízení technologických agregátů.

Povinná literatura:

[1] Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. SNTL, Praha,1973 [2] Švarc, I.: Teorie automatického řízení II, VUT Brno, Brno, 1992 [3] Balátě, J.: Automatické řízení, BEN, Praha, 2003. [4] Pedrycz, W.: Fuzzy control and fuzzy systems, Research Studies Press, Taunton, USA, 1993 [5] Volná, E.: Neuronové sítě a genetické algoritmy, Ostravská univerzita, Ostrava, 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stabilita regulačních obvodů, zákl. pojmy a definice, kritéria algebraická, frekvenční, řešení stability pomocí frekvenčních log. charakteristik 2. Přesnost regulace, výpočet regulační odchylky, volba typu regulátoru a jeho nastavení z hlediska požadavků na přesnost regulace. 3. Kvalita regulace, kritéria kvality regulace, metody nastavení regulátoru z hlediska zajištění optimálního regulačního pochodu 4. Využití metody inverze dynamiky pro optimální nastavení lineárních regulačních obvodů. 5. Jednotlivé typy nelineárních systémů a jejich matematický popis. 6. Řízení nelineárních systémů, linearizace a speciální metody řešení. 7. Stabilita nelineárních systémů a nastavení nelineárních regulátorů s aplikacemi v metalurgii. 8. Stavový popis lineárních a nelineárních dynamických systémů a jeho využití pro simulaci a řízení. 9. Aplikace z-transformace pro diskrétní řízení metalurgických procesů. 10. Stabilita a přesnost diskrétních regulačních obvodů. 11. Nastavení diskrétních regulátorů pro optimální řízení metalurgických agregátů. 12. Adaptivní řízení technologických procesů a jeho algoritmy, využití adaptivní identifikace. 13. Fuzzy řízení, základní pojmy, fuzzy množiny, fuzzifikace, defuzzifikace . 14. Fuzzy regulátory, volba, nastavení, porovnání s klasickou regulací. 15. Neuronové sítě a jejich aplikace v řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.