638-0041/02 – Prvky řídících systémů (Prvky ŘS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1964/1965Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
HRU37 Ing. Zdeněk Hrubý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní principy snímačů. Student bude umět identifikovat vlastnosti snímačů. Student bude umět demonstrovat funkce snímačů. Student bude umět analyzovat problematiku technické aplikace snímačů.

Vyučovací metody

Anotace

Jsou definovány signály používané v řídicích systémech technologických procesů, jejich informační obsah, přenosové vlastnosti. Dále je probrána obecná metodika měření. Těžiště předmětu je v problematice metod elektrického měření neelektrických veličin tj. snímačů, převodníků i vlastních měřicích metod pro účely měření a řízení technologických procesů se zaměřením na řízení procesů metalurgických. Na tento předmět navazuje v 5. ročníku studia předmět Technické prostředky řídicích systémů

Povinná literatura:

HEGER, M. Prostředky řídicích systémů. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1991, skriptum NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. Praha, SNTL, 1982 ZEHNULA, K. Snímače neelektrických veličin. Praha, SNTL, 1983 HOFMANN, D. Priemyselná meracia technika. Přel. kol. vedený J. Gyárfášom, Bratislava, ALFA, 1988, přeloženo z Handbuch Messtechnik und Qualitätssicherung, Berlin, 1986, VEB Verlag Technik Interní materiály katedry

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení předmětu, návaznosti na ostatní přednášené předměty v oboru, kybernetika, rozčlenění prostředků řídicích systémů, pojem měřicí řetězec, čidlo, převodník, snímač, základy teorie informace a pravděpodobnosti. Bezpečnost práce v laboratoři. Laboratorní řád. 2. Měření a měrová služba, měřicí soustavy a jejich popis, chyby při měření, teorie chyb a vyrovnávací počet, organizace experimentu. Výpočty chyb při měření. Příklady praktického uspořádání experimentu, požadavky na přesnost přístrojů. 3. Chyby měřicího řetězce a metody jejich odstranění, druhy signálů podle fyzikální realizace, signály elektrické, pneumatické, hydraulické, jejich přenos, vlastnosti, praktická použitelnost. Laboratorní úloha – cejchování měřidla. 4. Polovodiče a jejich vlastnosti, přechod p-n, základní polovodičové prvky a jejich charakteristiky. Systémy a vlastnosti elektrických měřicích přístrojů I. 5. Odporové snímače. Systémy a vlastnosti elektrických měřicích přístrojů II. 6. Indukčnostní snímače, selsyny indukční snímače, Hallovy snímače. Laboratorní úloha – metody měření elektrického odporu. 7. Kapacitní snímače, fotoelektrické snímače, ostatní typy snímačů. Metody zapojení odporových snímačů. 8. Termoelektrické měření teplot, termoelektrické snímače, vlastnosti, zapojení, kompenzace teploty studených konců, fyzikální zdůvodnění, praktické řešení, určení teploty podle napětí, migrace prvků, linearita termočlánků. Laboratorní úloha – měření charakteristik polovodičových prvků. 9. Optické měření teplot, jiné metody měření teplot, optické pyrometry, vliv poměrné zářivosti, termovize, hodnocení obrazových scén. Termoelektrické snímače – praktické seznámení, kompenzace teploty studených konců. 10. Měření tlaku, měření výšky hladiny, obecné metody, konstrukce převodníků, korekce naměřených signálů. Laboratorní úloha – vlastnosti termoelektrických snímačů. 11. Měření průtoku I: objemové metody, měření škrticími orgány, korekce naměřených hodnot. Laboratorní úloha – ověření vlastností optického pyrometru. 12. Měření průtoku II: indukční průtokoměr, jiné metody měření průtoku. Měření základních mechanických veličin. Korekce při měření průtoku plynných médií. 13. Měření sil, válcovacích tlaků, posunutí, deformace, měření délek v hutích, měření tlouštěk. Demonstrace měření mechanických veličin. 14. Měření rychlosti, zrychlení, sil, otáček, krouticích momentů, vibrací. Demonstrace měření mechanických veličin. 15. Dokončení měření mechanických veličin. Shrnutí předmětu. Organizace zkoušek. Zhodnocení cvičení, zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.