638-0057/03 – Automation of Technological Processes ()

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRO30 prof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy z oblasti řízení technologických procesů a vymezení obsahu předmětu. 2. Pojem objektu a vymezení řízeného systému, řídící systém, logické a zpětnovazební řízení. 3. Identifikace systémů, členění metod identifikace. 4. Určování popisů systémů matematicko-fyzikální analýzou. 5. Deterministické metody identifikace, typy řízených systémů. 6. Funkce regulačního obvodu, teorie záporné zpětné vazby,bloková schémata. 7. Regulátory, jejich vlastnosti a provedení. 8. Přesnost, stabilita a optimální nastavení regulačních obvodů. 9. Užití řídících počítačů v automatizovaných systémech řízení. 10. Úlohy, funkce, struktury systémů řízení, ASŘ jako kybernetické systémy. 11. Syntéza algoritmu řízení, teoretické problémy ASŘTP. 12. Problematika optimálního řízení, úloha počítačových. modelů při návrhu, realizaci a provozu ASŘTP. 13. Volba cílů řízení a stupně automatizace podle technickoekonomických hledisek. 14. Otázky spolehlivosti automatizovaných systému řízení, bezporuchovost, udržovatelnost, organizace údržby. 15. Automatizované technologické komplexy s roboty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner