638-0058/02 – Fundamentals of Dependability (ZS)

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

ZS

Teaching methods

Summary

Jsou probírány metody analýzy spolehlivosti jako dílčí vlastnosti jakosti a metody systémového přístupu ke zvyšování spolehlivosti v projekční, výrobní i uživatelské oblasti. Dále jsou probírány otázky určování spolehlivostních ukazatelů neobnovovaných a obnovovaných objektů. Pozornost je dále věnována metodám zvyšování spolehlivosti zálohováním a užitím diagnostických metod při zvyšování spolehlivosti. Jsou analyzovány problémy zabezpečování údržby technických objektů.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.