638-0063/04 – Dependability Theory and Diagnostics ()

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
VRO30 prof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 26+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky spolehlivosti technických objektů, vymezení pojmů jakost a spolehlivost. 2. Ukazatelé spolehlivosti objektů, systémový přístup ke zvyšování spolehlivosti, klasifikace poruch. 3. Statistické a pravděpodobnostní vyjádření ukazatelů spolehlivosti, ukazatelé spolehlivosti neobnovovaných a obnovovaných objektů. 4. Hodnocení spolehlivosti systémů, zkoušky spolehlivosti prvků a systémů, spolehlivostní modely systémů. 5. Zvyšování spolehlivosti systémů, hardwarová nadbytečnost - zálohování, problematika softwarové spolehlivosti. 6. Udržovatelnost a zabezpečení údržby technických zařízení. 7. Nápravná údržba, preventivní údržba. 8. Komplexní produktivní údržba. 9. Optimalizace údržby z ekonomických hledisek. 10. Informační systémy a znalostní systémy v údržbě. 11. Problematika logistiky při zabezpečování údržby technických zařízení. 12. Diagnostika při zvyšování spolehlivosti, základní metody diagnostiky. 13. Akustické, ultrazvukové a vibrační metody v diagnostice. 14. Tepelné, elektromagnetické, jaderné, tribotechnické a spektrometrické metody diagnostiky. 15. Užití umělé inteligence v diagnostice.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.