638-0064/02 – Automatizace projektování ŘS (-)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1964/1965Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí základům systémové analýzy a následné syntézy. Student bude schopen – využívat nástrojů CASE; – bude schopen analyzovat strukturu informačního systému; – bude schopen vytvořit strukturovaný model IS.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí metod, technik a nástrojů systémové analýzy a projektování informačních systémů s využitím poznatků teorie systémů, tradičních metod systémové analýzy a navrhování IS. Základem výuky předmětu "Automatizace projektování řídicích systémů" je Yourdonova strukturovaná metoda se softwarovou podporou CASE/4.0 Při výuce techniky strukturovaného modelování se poukazuje na analogii s modelováním objektově orientovaným.

Povinná literatura:

ADÁMEK, J. Kódování a teorie informace. ČVUT, Praha 1994 ITC Pragodata CASE/4/0 Příručka k české verzi. Firemní dokumentace. ITC PRAGODATA a. s., Praha 1994

Doporučená literatura:

SHINDLER, J. a kol.: Nástroje automatizovaného projektování, řízení projektů a systémové integrace IS, VŠB-TU, Ostrava 1994 Straka, M.: Vývoj databázových aplikací, Grada a. s., Praha 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy a samostatné projekty

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z Teorie systémů a systémové analýzy. 2. Teorie informace a kódování. Data a informace v systému řízení. Pojetí informace ze sémiotického hlediska. 3. Shannonova definice informace. Vliv času v presentaci informací na kvalitu řízení. 4. Základní pojmy ze systémové analýzy. Teorie rozlišovacích úrovní, hierarchie, ekompozice. 5. Koncepce informačních systémů a jejich členění (MIS, EIS, Office IS, systémy řízení technologických procesů). 6. Topologie a architektura počítačových sítí. Distribuované databázové systémy. 7. Metodologie, metody, techniky a nástroje systémové analýzy a navrhování IS. Historický přehled vývoje metod systémové analýzy (funkční, struktuované a objektově orientované). 8. Životní cyklus projektu. Přístupy k navrhování a realizaci IS (ad-hoc, fundamentalistický, vyvážený). 9. Konceptuální model a implementační model. 10. Model prostředí v Yourdonově strukturované metodě (YSM). 11. Technika funkčního modelování. Hierarchická dekompozice funkční struktury (FSD, DFD). Kontextový diagram. 12. Technika datového modelování (ERD, DSD). Normalizace dat. 13. Petriho sítě jako technika modelování diskrétní dynamiky systémů (STD). 14. Dynamický model systému pracujícího v reálném čase. Interaktivní informační systémy. 15. CASE nástroje užívané v životním cyklu projektu. Počítačová podpora softwarového inženýrství. Nákladová analýza jednotlivých etap životního cyklu projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.