638-0069/02 – Programming of Control Systems (-)

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1964/1965Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
SVE05 Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 10+16

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be familiarize with basic principles of the C program language. Student will be able to - analyze tasks of a computer control; - analyze the basic principle of operation systems; - build fundamental programs into the Windows operation system.

Teaching methods

Summary

Course familiarizes students with theoretical and practical questions of programming of control systems especially in real time applications. It complements theory of control system’s programming with basic knowledge’s of operation system. For presentation and practice it is used program language Visual C++ and environment of system Windows.

Compulsory literature:

TOMIS, L., ČÍP, J., NĚMEC, F. Úvod do projektování systémů ASŘ. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1989, skriptum STROUSTRUP, Bjarne C++ Programovací jazyk, SAS s. r. o, 1997 PECINOVSKÝ, R., VIRIUS M. Práce s daty1+2, GRADA, 1996 PECINOVSKÝ, R., VIRIUS M. Objektové programování, GRADA, 1996 RICHTER J. Architektura 32 bitových systémů, Computer Press, 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Systémy řízení v reálném čase, klasifikace RT systémů, požadavky na hardware řídicích systémů. 2. Pojmy počítačového řízení, charakteristika průmyslových procesů, složitost řídicích systémů a jejich struktura. 3. Programovací schémata, podpora pro objektové programování. 4. Deklarace a konstanty, výrazy a příkazy, funkce a soubory. 5. Třídy a členy, konstrukce a destrukce. 6. Odvozené třídy, protěžování operátorů. 7. Šablony a jejich použití, ošetření vyjímečných stavů. 8. Datové proudy. 9. Přerušení a přerušovací systémy. 10. Výpočetní proces, sekvenční proces, paralelní proces, virtuální procesor. Kontext, přepínání kontextu. Časová závislost procesů, Berusteinovy podmínky. Synchronizace procesů. 11. Synchronizační prostředky a operace. Semafory, signály a monitory. Typické synchronizační úlohy. Specifikace synchronizačních úloh pomocí Petriho sítí. Techniky komunikace pomocí zasílání zpráv. 12. Operační systémy. 13. Windows, rozhraní Win32, platformy, objekty jádra, procesory. 14. Prováděcí toky, paměťová architektura, práce s virtuální pamětí. 15. Návrh a vývoj programového vybavení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.