638-0069/02 – Programování řídících systémů (-)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1964/1965Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
SVE05 Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat úlohy počítačového řízení. Student porozumí základním principům programování v jazyce C. Student bude schopen - analyzovat základní principy chování OS; - vytvářet základní programy v prostředí operačního systému Windows.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s teoretickými i praktickými otázkami programování řídicích systémů s počítači a to především v oblasti reálného času. Doplňuje teorii programování řídicích systémů o základní znalosti operačních systému. Pro prezentaci a cvičení je používán jazyk Visual C++ a prostředí operačního systému Windows.

Povinná literatura:

TOMIS, L., ČÍP, J., NĚMEC, F. Úvod do projektování systémů ASŘ. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1989, skriptum STROUSTRUP, Bjarne C++ Programovací jazyk, SAS s. r. o, 1997 PECINOVSKÝ, R., VIRIUS M. Práce s daty1+2, GRADA, 1996 PECINOVSKÝ, R., VIRIUS M. Objektové programování, GRADA, 1996 RICHTER J. Architektura 32 bitových systémů, Computer Press, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy řízení v reálném čase, klasifikace RT systémů, požadavky na hardware řídicích systémů. 2. Pojmy počítačového řízení, charakteristika průmyslových procesů, složitost řídicích systémů a jejich struktura. 3. Programovací schémata, podpora pro objektové programování. 4. Deklarace a konstanty, výrazy a příkazy, funkce a soubory. 5. Třídy a členy, konstrukce a destrukce. 6. Odvozené třídy, protěžování operátorů. 7. Šablony a jejich použití, ošetření vyjímečných stavů. 8. Datové proudy. 9. Přerušení a přerušovací systémy. 10. Výpočetní proces, sekvenční proces, paralelní proces, virtuální procesor. Kontext, přepínání kontextu. Časová závislost procesů, Berusteinovy podmínky. Synchronizace procesů. 11. Synchronizační prostředky a operace. Semafory, signály a monitory. Typické synchronizační úlohy. Specifikace synchronizačních úloh pomocí Petriho sítí. Techniky komunikace pomocí zasílání zpráv. 12. Operační systémy. 13. Windows, rozhraní Win32, platformy, objekty jádra, procesory. 14. Prováděcí toky, paměťová architektura, práce s virtuální pamětí. 15. Návrh a vývoj programového vybavení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.