638-0077/02 – Projektování řídících systémů (PRS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. František Němec, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. František Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1960/1961Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
NEM57 prof. Ing. František Němec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači jsou seznámeni s problematikou normalizace v elektrotechnice, jejím využíváním, tvorbou elektrotechnických schémat, označováním na schématech a výrobcích. Významná pozornost je věnována bezpečnosti elektrických zařízení. Cílem je, aby se posluchač dobře orientoval ve tvorbě i užití dokumentace automatizačních a odpovídajících elektrických zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s teoretickými i praktickými otázkami projektování řídících systémů a navazujících elektrických zařízení pro oblast technologických, zejména metalurgických procesů. Rozšiřuje znalosti o metodách systémové analýzy, jako prvé etapy tvorby projektu, zaměřuje se na právní aspekty související s projekční činností. Seznamuje s metodikou tvorby projektů, jednotlivými typy projektové dokumentace při jejím postupném zpracování, upozorňuje na metody práce s informačními zdroji. Dále je předmět zaměřen na metody tvorby projektové a provozní dokumentace automatizačních zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti jsou automatizační zařízení realizována prakticky výhradně užitím elektrických zařízení, je navazující kapitola věnována tvorbě dokumentace elektrických zařízení se zřetelem na projekci zařízení ASŘTP. Posluchači jsou seznámeni s problematikou normalizace v elektrotechnice, jejím využíváním, tvorbou elektrotechnických schémat, označováním na schématech a výrobcích. Významná pozornost je věnována bezpečnosti elektrických zařízení. Cílem je, aby se posluchač dobře orientoval ve tvorbě i užití dokumentace automatizačních a odpovídajících elektrických zařízení. Ve cvičeních je zadáván každému studentu samostatný semestrální projekt, který je průběžně konsultován. Některá přednášená témata jsou procvičována na speciálně zaměřených hodinách cvičení. Praktická část cvičení je zaměřena na řešení implementace a interpretace systémů, diagnostiku při praktickém uvádění řídicích systémů do provozu.

Povinná literatura:

TOMIS, L., ČÍP, J., NĚMEC, F. Úvod do projektování systémů ASŘ. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1989, skriptum ČSN 18 0051 Označování měřicích a řídicích obvodů Interní materiály katedry

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie a praxe projektování řídicích systémů, vymezení základních pojmů, definice jednotlivých disciplín zúčastňujících se procesu projektování 2. Jurisdikce v projektování: Základní zákonné předpisy a jejich důsledky pro provádění projekční činnosti, základní druhy projektové dokumentace a její obsah. 3. Projekční dokumentace staveb, základní pojmy, rozdělení a kompletnost projektové dokumentace, dokumentace konečného stavu 4. Speciální podklady pro projekci ASŘ, seznamy vstupů., výstupů, tvorba algoritmů, řízení projekčního týmu 5. Obecné projekční podklady: MDT, normy, katalogy, ceníky 6. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat I 7. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat II 8. Mezinárodní technická normalizace v elektrotechnice 9. Vyvolená čísla, jednotky, terminologie, typy dokumentů v elektrotechnice 10. Všeobecná pravidla kreslení elektrotechnických schémat, vytváření základních typů schémat v elektrotechnice 11. Značky na schématech a výrobcích 12. Typy sítí, ochrana před nebezpečným dotykem 13. Vnější vlivy a jejich určení 14. Ochrana proti rušivým vlivům, elektromagnetická kompatibilita I 15. Ochrana proti rušivým vlivům, elektromagnetická kompatibilita II, nové směry v procesu projektování, návaznost na předmět Automatizace projektování ŘS, závěrečné shrnutí látky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.