638-0089/02 – System Engineering ()

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject introduces to basic terms of system theory and system applications.It deals with theory systems problems in process engineering field,optimal control methods and data acquisition and treatment in concrete applications at technological processes measurement and control.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Základní pojmy teorie systémů - systém, prvek, vazba, struktura, vstupy, výstupy, okolí systému, subsystémy a dílčí systémy, hierarchie, chování systému, jeho stav a vlastnosti, operátor transformace systému. 2.Model systému, identifikace, modelování a simulace systémů. 3.Statické systémy - matematický popis, příklady statických systémů. 4.Dynamické systémy - matematický popis, příklady dynamických systémů, statická charakteristika, základní dynamické charakteristiky. 5.Laplaceova transformace - základní vlastnosti, určování originálů z obrazů, řešení lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace, přenos spojitých funkcí, příklady. 6.Úvod do teorie optimálního řízení, analytické metody statické jednorozměrné optimalizace. 7.Numerické metody statické jednorozměrné optimalizace. 8.Vícerozměrná statická optimalizace - analytické a numerické metody. 9.Lineární programování, základní pojmy, grafická interpretace a řešení, tvorba modelů a aplikace na hierarchicky vyšších úrovních řízení v metalurgickém průmyslu. 10.Zpracování dat měřicím řetězcem, řídicí systém, čidlo, převodník, snímač. 11.Základy měření odporovými, indukčnostími a kapacitními snímači. 12.Měření teploty, průtoku, tlaku a výšky hladiny. 13.Měření pyrometrická a termoelektrická. 14.Metody měření rychlosti, zrychlení, sil, otáček, krouticích momentů a vibrací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.