638-0089/02 – Systémové inženýrství ()

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy systémové teorie a systémových aplikací. Uvádí posluchače do problematiky teorie systémů v oblasti procesního inženýrství,metod optimálního řízení,rozšiřuje poznatky v oblasti optimálního řízení a v závěru se zaměřuje na získávání a zpracování informací v konkrétních aplikacích při měření a řízení technologických procesů.

Povinná literatura:

Jančíková,Z.:Teorie systémů,interní materiály katedry,2002 Vítečková,M.:Matematické metody v řízení,L a Z transformace,příručka,VŠB-TU Ostrava,1995 Kusyn, J. - Víteček, A. - Smutný, L.: Teorie řízení: (statická optimalizace), Vysoká škola báňská v Ostravě, Ostrava, 1988 Nutil, J., Čech, V. Měření v hutním průmyslu. 1. vyd. Praha : SNTL, 1982. Zehnula, K. Snímače neelektrických veličin. 2. vyd. Praha : SNTL, 1983

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy teorie systémů - systém, prvek, vazba, struktura, vstupy, výstupy, okolí systému, subsystémy a dílčí systémy, hierarchie, chování systému, jeho stav a vlastnosti, operátor transformace systému. 2.Model systému, identifikace, modelování a simulace systémů. 3.Statické systémy - matematický popis, příklady statických systémů. 4.Dynamické systémy - matematický popis, příklady dynamických systémů, statická charakteristika, základní dynamické charakteristiky. 5.Laplaceova transformace - základní vlastnosti, určování originálů z obrazů, řešení lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace, přenos spojitých funkcí, příklady. 6.Úvod do teorie optimálního řízení, analytické metody statické jednorozměrné optimalizace. 7.Numerické metody statické jednorozměrné optimalizace. 8.Vícerozměrná statická optimalizace - analytické a numerické metody. 9.Lineární programování, základní pojmy, grafická interpretace a řešení, tvorba modelů a aplikace na hierarchicky vyšších úrovních řízení v metalurgickém průmyslu. 10.Zpracování dat měřicím řetězcem, řídicí systém, čidlo, převodník, snímač. 11.Základy měření odporovými, indukčnostími a kapacitními snímači. 12.Měření teploty, průtoku, tlaku a výšky hladiny. 13.Měření pyrometrická a termoelektrická. 14.Metody měření rychlosti, zrychlení, sil, otáček, krouticích momentů a vibrací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku