638-0090/02 – Modeling of Control and Logistic Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. František Němec, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. František Němec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEM57 prof. Ing. František Němec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vymezení obsahu předmětu Modelování řídících a logistických systémů. Základní pojmy, řízení, modelování, logistika v dnešním pojetí, klasifikace logistických a řídících systémů, monologistika a duální logistika, multistrategická logistika, integrovaná logistika, kooperační logistika. 2. Ekonomický význam řízení a logistiky. Ekonomický význam řízení a logistiky, mezinárodní význam, společný trh EU a jeho vliv na metody řízení a logistiku, středoevropské země a společný trh. 3. Marketingové pojetí řízení a logistiky.Vymezení marketingové logistiky, marketingová logistika a marketingová strategie, efektivnost logistického systému. 4. Řízení systému s pohledu nákladových položek. Logistické náklady, dodávkový servis, marketingové nástroje v řízení a logistice. 5. Řízení distribuční logistiky. Distribuční kanály, distribuční kanály pro spotřební zboží a služby , distribuční kanály pro zboží a služby pro výrobní spotřebu, vícenásobné kanály, spojovací články distribučních kanálů, velkoobchod s úplnými službami, velkoobchod s omezenými službami, prodejní kanceláře, pobočky, zastoupení, 6. Systémové aspekty. Vertikální systémy, korporativní systémy, kontraktační systémy, distribuční strategie, postupná distribuce, systém přímých dodávek, kombinované systémy, strategie odkladu konečných operací, strategie spojování zásilek, metody Just-in-time. 7. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí. Životní cyklus, časové relace, odvození strategické dimenze logistiky na základě hypotézy o životním cyklu výrobku, náklady času. 8. Logistické přístupy ve výrobě. Logistický řetězec. Aktivní a pasivní prvky logistického řetězce, členění logistických řetězců, proces vytváření hodnot v logistickém řetězci. Trh z logistického pohledu, logistika výroby, centralizované a decentralizované pojetí požadavků na logistické slaďování ve výrobě, výrobková orientace, procesní orientace, JIT, Kanban. 9. Optimalizace logistického řetězce. Základy teorie spolehlivosti, teorie hromadné obsluhy, modely hromadné obsluhy, teorie zásob, zásobovací modely, teorie obnovy,metody údržby, racionalizace spotřeby energie, řízení jakosti, manipulace s materiálem, standardizace výroby, autonomie, Poka-Yoka systémy, systémy 5S. 10. Metodologie zavádění nových způsobů řízení ve výrobě 11. Aspekty kvality řízení výrobních procesů ve vztahu k celkové kvalitě, TQM. 12. Informační zajištění logistických systémů.Informace a její význam z hlediska řízení, operace nad dokumenty. 13. Evropský systém označování zboží, logistický přístup k informačnímu prostředí, vliv informačního systému na produkční funkci, informace jako součást zdrojů podniku, využití čárového kódu. 14. Modelování řídících a logistických systémů. Lineární programování, Síťová analýza. 15. Příklady řešení modelů logistických a řídících systémů. Dopravní problémy. Optimalizace výrobních programů, řešení problémů výrobních procesů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.