638-0090/02 – Modelování řídících a logistických systémů ()

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. František Němec, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. František Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1960/1961Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM57 prof. Ing. František Němec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem je zvládnout základní pojmy a přístupy využívané v modelování řídících a logistických předmětů. Porozumět základním metodám řízení a logistickým přístupům. Položit důraz na vybrané metody a jejich aplikace při praktickém využití. Vysvětlit na praktických příkladech moderní způsoby a metody řešení řídících a logistických problémů v souvislostech navazujících na trh a marketingové pojetí řízení.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení obsahu předmětu Modelování řídících a logistických systémů. Základní pojmy, řízení, modelování, logistika v dnešním pojetí, klasifikace logistických a řídících systémů, monologistika a duální logistika, multistrategická logistika, integrovaná logistika, kooperační logistika. 2. Ekonomický význam řízení a logistiky. Ekonomický význam řízení a logistiky, mezinárodní význam, společný trh EU a jeho vliv na metody řízení a logistiku, středoevropské země a společný trh. 3. Marketingové pojetí řízení a logistiky.Vymezení marketingové logistiky, marketingová logistika a marketingová strategie, efektivnost logistického systému. 4. Řízení systému s pohledu nákladových položek. Logistické náklady, dodávkový servis, marketingové nástroje v řízení a logistice. 5. Řízení distribuční logistiky. Distribuční kanály, distribuční kanály pro spotřební zboží a služby , distribuční kanály pro zboží a služby pro výrobní spotřebu, vícenásobné kanály, spojovací články distribučních kanálů, velkoobchod s úplnými službami, velkoobchod s omezenými službami, prodejní kanceláře, pobočky, zastoupení, 6. Systémové aspekty. Vertikální systémy, korporativní systémy, kontraktační systémy, distribuční strategie, postupná distribuce, systém přímých dodávek, kombinované systémy, strategie odkladu konečných operací, strategie spojování zásilek, metody Just-in-time. 7. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí. Životní cyklus, časové relace, odvození strategické dimenze logistiky na základě hypotézy o životním cyklu výrobku, náklady času. 8. Logistické přístupy ve výrobě. Logistický řetězec. Aktivní a pasivní prvky logistického řetězce, členění logistických řetězců, proces vytváření hodnot v logistickém řetězci. Trh z logistického pohledu, logistika výroby, centralizované a decentralizované pojetí požadavků na logistické slaďování ve výrobě, výrobková orientace, procesní orientace, JIT, Kanban. 9. Optimalizace logistického řetězce. Základy teorie spolehlivosti, teorie hromadné obsluhy, modely hromadné obsluhy, teorie zásob, zásobovací modely, teorie obnovy,metody údržby, racionalizace spotřeby energie, řízení jakosti, manipulace s materiálem, standardizace výroby, autonomie, Poka-Yoka systémy, systémy 5S. 10. Metodologie zavádění nových způsobů řízení ve výrobě 11. Aspekty kvality řízení výrobních procesů ve vztahu k celkové kvalitě, TQM. 12. Informační zajištění logistických systémů.Informace a její význam z hlediska řízení, operace nad dokumenty. 13. Evropský systém označování zboží, logistický přístup k informačnímu prostředí, vliv informačního systému na produkční funkci, informace jako součást zdrojů podniku, využití čárového kódu. 14. Modelování řídících a logistických systémů. Lineární programování, Síťová analýza. 15. Příklady řešení modelů logistických a řídících systémů. Dopravní problémy. Optimalizace výrobních programů, řešení problémů výrobních procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.