638-0091/02 – Moderní metody řízení (MMŘ)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat řešení úloh s využitím prostředků umělé inteligence. Student bude umět definovat a vytvářet bázi znalostí inteligentních regulátorů. Student bude umět analyzovat problematiku technické aplikace v oblasti řízení s využitím prostředků umělé inteligence. Student bude umět definovat a vytvářet řešení úloh v prostředí Matlab toolboxů Fuzzy Logic, Neural Network a Genetic Algorithm.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou umělé inteligence. Posluchači se seznámí se základními modely řízení na bázi umělé inteligence, jako jsou kvalitativní modely, semikvalitativní modely, fuzzy modely, expertní systémy a neuronové systémy.

Povinná literatura:

DAVID, J.: Metody umělé inteligence. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2013. POKORNÝ, M.: Umělá inteligence v modelování a řízení. BEN. Praha 1996, ISBN 80-901984-4-9 POPPER M., KELEMEN J. Expertné systémy, ALFA, Bratislava 1989, ISBN 80-05- 00051-0 VONDRÁK I. Umělá inteligence a neuronové sítě, VŠB-TU Ostrava, 1994

Doporučená literatura:

ZELINKA, I.: Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? BEN-Technická literatura, 2003. ISBN: 80-7300-068-7 ZELINKA, I.: Umělá inteligence v problémech globální optimalizace. BEN-Technická literatura, 2002. ISBN: 80-7300-069-5 OPLATKOVÁ, Z., OŠMERA, P., ŠEDA, M., VČELAŘ, F., ZELINKA, I.: Evoluční výpočetní techniky - principy a aplikace. BEN-Technická literatura, 2008. ISBN: 80-7300-218-3 MAŘÍK, V.: Umělá inteligence 1. Academia, 1996. ISBN: 80-200-0496-3 MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O.: Umělá inteligence 2. Academia,1997. ISBN: 80-200-0504-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení jako informační působení, činnost a proces. 2. Vymezení teorie modelování a umělé inteligence. 3. Kvalitativní modely. 4. Semikvalitativní modely. 5. Fuzzy modely, úvod do fuzzy modelů. 6. Fuzzy množinová teorie. 7. Více hodnotová logika a jazykové modely. 8. Fuzzy systémy 9. Strategie fuzzifikace, strategie defuzzifikace. 10. Expertní systémy, definice a architektura expertního systému. 11. Znalostní báze, inferenční mechanismus, interpretace odpovědí expertních systémů. 12. Expertní systémy a řízení. 13. Úvod do neuronových systémů. 14. Neuronové sítě. 15. Genetické algoritmy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Projekt Projekt 5  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.